Konkurs o grant – spotkanie informacyje

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE II KONKURSU W RAMACH INKUBATORA INNOWACYJNOŚCI + W imieniu konsorcjum MareMed serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące drugiego konkursu ogłoszonego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +. Spotkanie odbędzie się w dniu 15.02.2018 r. (czwartek) w godzinach 11:00-13:00 w Sali Rad Wydziałów PUM (s.109) przy ulicy Rybackiej 1. Spotkanie otwarte jest zarówno dla pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, jak  i Akademii Morskiej w Szczecinie. W ramach konkursu… Read More »

Konkurs o grant

    Szczecin, 5 lutego 2018 r. Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., jako partner projektu „Inkubator Innowacyjności+” (MNiSW), realizowanego w działaniu pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4 PO IR) oraz w konsorcjum MareMed z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym (Lider), ogłasza: KONKURS NA PRZYZNANIE MINIGRANTU (do 100 000 zł brutto) … który zostanie przeznaczony na… Read More »