Informacja o terminie publikacji wyników – I konkurs „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Szanowni Państwo,   informujemy, iż obecnie trwa zdalna ocena wniosków dopuszczonych do II etapu oceny merytorycznej w konkursie na przyznanie minigrantu w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” przez Radę Inwestycyjną.   W związku z tym przewidywany termin publikacji ostatecznych wyników to 30.10.2020 r.   Szczecin, dn. 26.10.2020 r.

Inkubator Innowacyjności 4.0 – Regulamin uczestnictwa w I konkursie

Dotyczy: Regulaminu uczestnictwa w I konkursie na przyznanie  minigrantu w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lidera Konsorcjum MareMed oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o. jako Członka Konsorcjum MareMed.   Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działający jako Lider Konsorcjum MareMed oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o. działająca jako Członek Konsorcjum MareMed, na podstawie § 13 ust.… Read More »

I konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach nowego projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. jako Partner  Konsorcjum MareMed ogłasza I konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach nowego projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”   Termin naboru wniosków: do 12.10.2020 r. do godziny 10:00!   Dokumenty do pobrania: Regulamin Inkubator Innowacyjności 4.0 Załącznik nr 1 – Wniosek o uczestnictwo w 1 konkursie o przyznanie Minigrantu Załącznik nr 2a – Budżet Załącznik nr 2b – Harmonogram prac przedwdrożeniowych Załącznik… Read More »

II konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach nowego projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lider  Konsorcjum MareMed (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.) ogłasza II konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach nowego projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” Termin naboru wniosków:  do 09.03.2020r. do godziny 15:30! Dokumenty do pobrania: Regulamin Inkubator Innowacyjności 2.0 Załącznik 1 – Wniosek o uczestnictwo w konkursie o przyznanie Minigrantu Załącznik 2A – Budżet Załącznik 2B – Harmonogram prac przedwdrożeniowych w rozbiciu na… Read More »