Podpisanie Porozumienia spółek celowych

By | Luty 7, 2014

W dniu dzisiejszym na terenie Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie prezesów spółek celowych oraz przedstawicieli świata nauki zarządzających projektami Spin-tech. Celem spotkania było podpisania „Porozumienia spółek celowych”. Celem Porozumienia jest przygotowanie standardów funkcjonowania spółek celowych uczelni wyższych i instytutów badawczych, określenie statusu spółek celowych i  ich relacji z kluczowymi podmiotami związanymi z komercjalizacją wyników B+R oraz nadanie biegu legislacyjnego postulowanym propozycjom. Porozumienie zostało także podpisane przez Prezesa zarządu Centrum Innowacji.… Read More »

Podsumowanie roku branży IT w Szczecinie

By | Styczeń 19, 2014

W dniu 17 stycznia 2014 r. Prezes zarządu Centrum Innowacji wziął udział w spotkaniu podsumowującym rok 2013 r branży IT na rynku szczecińskim. Wydarzenie zostało zorganizowane w Studiu Koncertowym S-1 Radia Szczecin przez Radio Szczecin, Technopark Pomerania oraz Klaster IT – stowarzyszenie, które zrzesza prawie 60 przedsiębiorców ze Szczecina oraz regionu. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli firm, samorządu (z Prezydentem Miasta Szczecin oraz Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na czele), uczelni… Read More »

Życzenia noworoczne

By | Styczeń 1, 2014

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w nowym, 2014 roku oraz samych udanych komercjalizacji i wypłat dywidend.

Udział w konferencji „Inteligentne Specjalizacje – przedsiębiorczy punkt widzenia na rozwój regionu”

By | Listopad 28, 2013

Dzisiaj bierzemy udział w konferencji „Inteligentne Specjalizacje – przedsiębiorczy punkt widzenia na rozwój regionu” organizowanej wspólnie przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Szczecinie. W trakcie konferencji zaprezentowaliśmy działalność Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie.