Powołanie do życia Diacoustic Systems Sp. z o.o.

By | Luty 7, 2014

Z dużą satysfakcją informujemy, że w dniu dzisiejszym powołana została spółka Diacoustic Systems z siedzibą w Szczecinie – podmiot, który wprowadzi na rynek technologię wytworzoną na Akademii Morskiej w Szczecinie. Jest to wspólne przedsięwzięcie Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (spółka celowa uczelni) oraz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która zainwestowała środki z Funduszu Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED. Partnerem biznesowym w przedsięwzięciu jest również inwestor prywatny z Sieci Aniołów… Read More »

Podpisanie Porozumienia spółek celowych

By | Luty 7, 2014

W dniu dzisiejszym na terenie Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie prezesów spółek celowych oraz przedstawicieli świata nauki zarządzających projektami Spin-tech. Celem spotkania było podpisania „Porozumienia spółek celowych”. Celem Porozumienia jest przygotowanie standardów funkcjonowania spółek celowych uczelni wyższych i instytutów badawczych, określenie statusu spółek celowych i  ich relacji z kluczowymi podmiotami związanymi z komercjalizacją wyników B+R oraz nadanie biegu legislacyjnego postulowanym propozycjom. Porozumienie zostało także podpisane przez Prezesa zarządu Centrum Innowacji.… Read More »

Podsumowanie roku branży IT w Szczecinie

By | Styczeń 19, 2014

W dniu 17 stycznia 2014 r. Prezes zarządu Centrum Innowacji wziął udział w spotkaniu podsumowującym rok 2013 r branży IT na rynku szczecińskim. Wydarzenie zostało zorganizowane w Studiu Koncertowym S-1 Radia Szczecin przez Radio Szczecin, Technopark Pomerania oraz Klaster IT – stowarzyszenie, które zrzesza prawie 60 przedsiębiorców ze Szczecina oraz regionu. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli firm, samorządu (z Prezydentem Miasta Szczecin oraz Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na czele), uczelni… Read More »

Życzenia noworoczne

By | Styczeń 1, 2014

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w nowym, 2014 roku oraz samych udanych komercjalizacji i wypłat dywidend.