Udział w konferencji „Inteligentne Specjalizacje – przedsiębiorczy punkt widzenia na rozwój regionu”

By | Listopad 28, 2013

Dzisiaj bierzemy udział w konferencji „Inteligentne Specjalizacje – przedsiębiorczy punkt widzenia na rozwój regionu” organizowanej wspólnie przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Szczecinie. W trakcie konferencji zaprezentowaliśmy działalność Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie.

University-Business Cooperation – Driving Innovation and Growth

By | Listopad 27, 2013

W dniu dzisiejszym Prezes Centrum Innowacji uczestniczył w międzynarodowym wydarzeniu w Warszawie, zorganizowanym przez Komisję Europejską oraz MNiSW. Podczas forum wygłosił prezentację dot. Programu Top 500 oraz działalności Centrum Innowacji. The Forum brings together around 180 high-level representatives from relevant European organisations and associations, Higher Education Institutions, large companies and SME’s, as well as national, regional and local authorities. This is a unique opportunity to share and discuss experiences and… Read More »

Udział w spotkaniach

By | Listopad 18, 2013

W najbliższych dniach weźmiemy udział w kilku wydarzeniach. 19 listopada w Business Club Szczecin odbędzie się IV Lunch Integracyjny Zachodniopomorskiego KLASTRA MORSKIEGO. 20 listopada Prezes Zarządu zaprezentuje działalność Spółki przed Senatorami Akademii Morskiej w Szczecinie oraz weźmie udział w spotkaniu eksperckim dot. nowego Regionalnego Programu Operacyjnego (inteligentne specjalizacje). 21 listopada udajemy się do Łodzi, na spotkanie prezesów spółek celowych z całej Polski.

Audycja w Polskim Radiu Szczecin

By | Listopad 13, 2013

W dniu dzisiejszym o godz. 21:15 w audycji Polskiego Radia Szczecin gościem będzie Prezes zarządu Centrum Innowacji. Rozmowa będzie dotyczyła współpracy nauki z biznesem. Audycji będzie można słuchać tutaj: http://radioszczecin.pl/radio/index.php.