Życzenia noworoczne

By | Styczeń 1, 2014

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w nowym, 2014 roku oraz samych udanych komercjalizacji i wypłat dywidend.

Udział w konferencji „Inteligentne Specjalizacje – przedsiębiorczy punkt widzenia na rozwój regionu”

By | Listopad 28, 2013

Dzisiaj bierzemy udział w konferencji „Inteligentne Specjalizacje – przedsiębiorczy punkt widzenia na rozwój regionu” organizowanej wspólnie przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Szczecinie. W trakcie konferencji zaprezentowaliśmy działalność Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie.

University-Business Cooperation – Driving Innovation and Growth

By | Listopad 27, 2013

W dniu dzisiejszym Prezes Centrum Innowacji uczestniczył w międzynarodowym wydarzeniu w Warszawie, zorganizowanym przez Komisję Europejską oraz MNiSW. Podczas forum wygłosił prezentację dot. Programu Top 500 oraz działalności Centrum Innowacji. The Forum brings together around 180 high-level representatives from relevant European organisations and associations, Higher Education Institutions, large companies and SME’s, as well as national, regional and local authorities. This is a unique opportunity to share and discuss experiences and… Read More »

Udział w spotkaniach

By | Listopad 18, 2013

W najbliższych dniach weźmiemy udział w kilku wydarzeniach. 19 listopada w Business Club Szczecin odbędzie się IV Lunch Integracyjny Zachodniopomorskiego KLASTRA MORSKIEGO. 20 listopada Prezes Zarządu zaprezentuje działalność Spółki przed Senatorami Akademii Morskiej w Szczecinie oraz weźmie udział w spotkaniu eksperckim dot. nowego Regionalnego Programu Operacyjnego (inteligentne specjalizacje). 21 listopada udajemy się do Łodzi, na spotkanie prezesów spółek celowych z całej Polski.