Monthly Archives: February 2014

Western Pomerania – is that time to innovation?

Today, economists, entrepreneurs and businessmen participated in the debate about innovation level in our region. It was organized by West Pomeranian Business School and IT company BTC. The panel discussion was attended by the CEO of MUS Innovation Centre, mr. Konrad Frontczak.

Zegarbiznesu.pl is a portal, opened in June last year, it measures economic prosperity of the region from the full two years.
Economists are based on data from the clock to determine the level of economic development in the region. The website is updated every three months based on surveys filled by local entrepreneurs.

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Zachodniopomorskie – czy wybił już czas innowacji?

Dziś ok. 150 przedsiębiorców, przedstawicieli nauki, instytucji okołobiznesowych oraz samorządu uczestniczyło w debacie na temat innowacyjności w naszym regionie. Zorganizowała ją Zachodniopomorska Szkoła Biznesu i szczecińska firma informatyczna BTC . W panelu dyskusyjnym uczestniczył Prezes Centrum Innowacji, Konrad Frontczak. Panel prowadził znany dziennikarz, Jarosław Kuźmiar.

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Portal Zegarbiznesu.pl został otwarty w czerwcu ubiegłego roku, ale ZachodniopomorskiZegar Koniunktury mierzy koniunkturę gospodarczą regionu od pełnych dwóch lat.

Ekonomiści bazują na danych z Zegara aby określić poziom rozwoju gospodarczego w regionie. Serwis jest aktualizowany co trzy miesiące na podstawie ankiet, które wypełniają lokalni przedsiębiorcy.

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Jak powiedziała prof. Aneta Zelek, Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Końcówka roku, ostatni kwartał i zapowiedzi na pierwszy kwartał tego roku, pokazują, że wyraźnym faworytem pod względem rozwoju i tempa wzrostu zatrudnienia jest miasto Szczecin.

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono branży morskiej, w tym Akademii Morskiej w Szczecinie. Zakres podejmowanych działań na styku nauki i biznesu na uczelni został oceniony jednoznacznie pozytywnie. Akademia została uznana przez panelistów jako wiodąca jednostka naukowa w regionie, która dobrze współpracuje z przemysłem.

Szczecin 2020 – o co walczymy, dokąd zmierzamy?

Północna Izba Gospodarcza zorganizowała debatę z Prezydentem Miasta Piotrem Krzystkiem, podczas której przedstawił on założenia nowego programu rozwoju miasta SZCZECIN 2020. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele uczelni oraz Spółki.

W trakcie dyskusji szukano odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

– Co i w jaki sposób zmieni się w naszym mieście?
– W którym kierunku będzie zmierzać jego rozwój?
– Na co przeznaczymy unijne wsparcie z nowej perspektywy finansowej?
– Co władze Szczecina chcą zaoferować mieszkańcom miasta?
– Jakie inwestycje powstaną w ciągu najbliższych sześciu lat?
– Jaką rolę w tych planach i działaniach mieliby odegrać lokalni przedsiębiorcy?
– Jakie pomysły ma miasto na rozwój przedsiębiorczości w Szczecinie?

prezydent debata

Zdjęcie: PIG

Program SZCZECIN 2020 oparty będzie na czterech priorytetach: praca, edukacja, otoczenie i współdecydowanie. Wiele miejsca poświecono w nim gospodarce morskiej – wg Prezydenta przedsiębiorstwa działające w tej branży staną się kołem zamachowym rozwoju naszego miasta. Mocno zaakcentowane zostało także odpowiednie przygotowanie kadr dla szczecińskich firm – Szczecin zamierza rozwijać programy wspierające zdobywanie kompetencji niezbędnych do pozytywnego zafunkcjonowania na rynku pracy.

Relacja na stronach Gazety Wyborczej.

The establishment of Diacoustic Systems Sp. z o.o.

We are pleased to announce that today we established Diacoustic Systems company – the entity that will commercialize the technology invented at the Maritime University of Szczecin.podpisanie

It is a joint venture between MUS Innovation Centre and the Polish Entrepreneurs Foundation, which has invested funds from “Seed Capital Fund Pomeranus SEED”. There is also a private business partner involved (business angel). The technology was invented by Vice-Rector for Science in the Maritime University of Szczecin, prof. Artuer Bejger.

Diacoustic Systems plans to sell the device for the diagnosis of injection compression ignition engines. Innovative products will be addressed in particular to the owners and distributors of diagnostic equipment. This diagnostic method is envisaged to provide shipowners with real savings (in terms of efficiency of a drive system at vessel).