Monthly Archives: April 2014

Poszukiwany Asystent Zarządu do Diacoustic Systems Sp. z o.o.

Do jednej ze spółek, którą zawiązaliśmy z inwestoramiw związku z komercjalizacją wynalazku o globalnym potencjale poszukiwana jest osoba na stanowisko Asystenta Projektu/Zarządu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie 4_crorganizowała i koordynowała działania związane z prowadzeniem badań rynkowych, projektowała i identyfikowała kanały dystrybucyjne do przyszłej sprzedaży, projektowała i tworzyła informacyjne materiały marketingowe i budowała PR projektu.

Stanowisko: Asystent Projektu, Asystent Zarządu

Spółka: Diacoustic Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Branża: Urządzenia diagnostyczne do układów paliwowych wysokoprężnych silników spalinowych o średniej i wielkiej mocy

Okres zatrudnienia od: maj 2014

Jaki będzie zakres moich obowiązków?

 • Organizacja badań rynkowych
 • Zbieranie wyników i ich analiza
 • Prezentacje wynalazku potencjalnym klientom
 • Koordynacja obiegu dokumentów spółki
 • Prowadzenie dokumentacji spółki
 • Tworzenie i uzupełnianie baz danych.


Jakie wymagania muszę spełnić, aby ubiegać się o tę pracę?

Status studenta V roku lub absolwenta specjalności związanej z mechaniką/zarządzaniem produkcją. Mile widziana Akademia Morska.

 • Status studenta V roku lub absolwenta specjalności związanej z mechaniką/zarządzaniem produkcją. Mile widziana Akademia Morska.
 • Doświadczenia w pracy w branży serwisowania statków/zaopatrzenia statków mile widziane
 • Aktywność w trakcie studiów w kołach naukowych lub odbyte staże studenckie konieczne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca w międzynarodowym środowisku)
 • Dostępność minimum 24 godz. w tygodniu w pierwszym okresie współpracy
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Worda i Excela i PPointa)
 • Samodzielność, odpowiedzialność
 • Świetna organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów
 • Dokładność i systematyczność
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, komunikatywność
 • Kreatywność, samomotywacja, inicjatywa w działaniu,
 • Chęć uczenia się i podejmowania nowych wyzwań.
 • Wysoki poziom jakości komunikacji, determinacja w działaniu
 • Gotowość do 100% zaangażowania
 • Dyspozycyjność, odporność na stres, gotowość do sporadycznych podróży służbowych
 • Własny samochód
 • Biegła znajomość co najmniej języka angielskiego.


O czym jeszcze warto wiedzieć?                                                                                      

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Zadaniowy system pracy,
 • Możliwość rozwoju osobistego i współpracy z doświadczonym managementem
 • Możliwość awansu po okresie testów rynkowych na stanowisko członka kadry zarządzającej

CV proszę przesyłać na adres biuro@diacousticsystems.pl

Czy można przyjąć STAŻYSTĘ i jeszcze na tym zarobić? Akademia daje firmom taką możliwość.

W dniu 16.04.2014 r. Akademia Morska w Szczecinie ogłosiła konkurs dla firm i instytucji zainteresowanych przyjęciem studentów kierunków Mechatronika lub Mechanika i budowa maszyn na dwumiesięczne staże w okresie wakacyjnym.

Na staże zostanie skierowanych 20 najlepszych studentów II roku kierunków Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn (studenci po czwartym semestrze studiów). Przedsiębiorstwo przystępujące do konkursu ma możliwość ustalić preferencję kierunku studiów przyjmowanego stażysty. Staże będą realizowane w okresie lipiec – wrzesień 2014 roku (dokładne terminy ustalane są indywidualnie). Opiekun stażysty wyznaczony przez firmę otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1680 złotych (kwota brutto zawierająca składki ZUS i podatki) za cały okres stażu (tj. 840 zł za każdy miesiąc). Wynagrodzenie dla stażystów zapewnia Akademia.

TERMINY NABORU DOKUMENTÓW W RAMACH KONKURSU:

 • pierwszy termin do dnia 30.04.2014 r.
 • drugi termin do dnia 16.05.2014 r.
 • trzeci termin do dnia 23.05.2014 r.

PRZEDSIĘBIORSTWA ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W KONKURSIE POWINNY:

 • pobrać ze strony http://zamawiane.am.szczecin.pl/2012/aktualnosci.php list intencyjny, uzupełnić go i podpisać;
 • dostarczyć podpisany list intencyjny do biura projektu w terminie określonym w REGULAMINIE – do pobrania na ww. stronie;
 • podpisać umowę trójstronną (w przypadku zakwalifikowania i przydzielenia studenta na staż) – wzór umowy do pobrania na ww. stronie

Studenci mają możliwość indywidualnego szukania zainteresowanych firm, w takim przypadku na liście intencyjnym należy wskazać studenta z imienia i nazwiska.

O tym jak uczelnia powołała spółkę…

W ostatnim numerze Akademickich Aktualności Morskich, magazynie informacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie nr 1, ukazał się artykuł o naszej Spółce. skan wywiad w akademickich aktualnosciach morskich

 

 

NAVDEC in the finals of the “Polish invention of the 2014” competition!

We are glad to announce that the technology invented at the Maritime University of Szczecin was qualified to the final of the “Polish invention of the 2014” competition!

Sup4Nav Sp. z o.o.

Sup4Nav Sp. z o.o.

The prize for the most interesting innovation is 50 000 PLN. The aim is to show the diversity of solutions created by the creative and talented scientists. During the final gala, April 7, 2014 at Polish Television, all finalists will present their innovative ideas. Their inventions can facilitate daily life, and even revolutionize the world of science, medicine and industry.

The competition is organized by the Ministry of Science and Higher Education and the Polish Television which promotes innovation and inventiveness among Poles.

It is worth saying that NAVDEC is “not lying on the shelf”. It is commercialized by company Sup4Nav Sp. z o.o. More info on www.navdec.com.