Monthly Archives: September 2014

Professionalisation of technology transfer at the Maritime University

We are pleased to announce, that we significantly improved business relations between MUS Innovation Centre LLC (MUSIC) and Maritime University of Szczecin.  1

Knowing that MUS Innovation Centre LLC is a special purpose company established to commercialize result of R&D projects and technologies, both parties (University and MUSIC) signed an agreement to entrust the managment of universities IPR into hands of MUSIC.

MUSIC received full rights to negotiate business conditions, sale licences, know-how and technologies that arise at the Maritime University of Szczecin. It means that MUSIC is the only one representative of Maritime University of Szczecin for those interested in developing/buying/implement its technologies.

This is the kind of breakthrough in dealing with business / investors / industry.

Profesjonalizacja transferu uczelnianych technologii

Z satysfakcją informujemy, że w relacjach pomiędzy Centrum Innowacji AM Sp. z o.o. oraz Akademi1i Morskiej w Szczecinie doszło do ważnego kroku, który wpłynie na profesjonalizację wdrażania technologii opracowanych na uczelni.

Zważywszy na to, że Centrum Innowacji jest spółką celową powołaną do życia w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a AM chce wdrażać wypracowane prawa własności intelektualnej, obie strony podpisały Umowę powierzenia zarządzania Prawami Własności Intelektualnej uczelni. Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. otrzymało pełne prawa do negocjacji warunków sprzedaży licencji, praw oraz know-how technologii, jakie powstają na Akademii Morskiej w Szczecinie.

Oznacza to, że Centrum Innowacji stało się jedynym przedstawicielem Akademii Morskiej w Szczecinie dla podmiotów zainteresowanych współpracą w zakresie transferu uczelnianych technologii.

Jest to swoisty przełom w kontaktach z biznesem/inwestorami/przemysłem. Wkrótce rozpoczniemy szerszą kampanię promocyjną technologii, jakie otrzymaliśmy w zarządzenie. Zapraszamy do współpracy.

Participation in the largest maritime exhibition in Hamburg

More than 2,100 exhibitors and 50,000 trade visitors, 90,000 m2 – impressive numbers that speak for themselves. In 2014, SMM again confirmed its position as the most important event in the maritime industry calendar.

MUS Innovation Centre took part in this exhibition. During 3 days we had a number of meetings and disussions with potential partners from countreis such as Germany, Belgium, Greece, Turkey etc.

The meetings were also attended by scientists from Maritime University of Szczecin. B2B meetings were organized by the Enterprise Europe Network network and p. Alicja Wiglusz of ZSRG-SCP – thank you very much!

2014-09-09 15.14.36SMM 2014, MESSEGESCHEHEN

 

 

 

 

 

Photos from SMM.

Udział w największych targach morskich w Hamburgu

W dniach 9-11 września Centrum Innowacji wzięło czynny udział w targach SMM w Hamburgu, największej tego typu imprezie dedykowanej branży morskiej w Europie. SMM to ponad 2100 wystawców oraz 50000 odwiedzających, a także 90000m2 powierzchni targowej. Targi robią ogromne wrażenie, uczestniczą w nich wszyscy światowi potentaci.

Podczas wydarzenia odbyliśmy szereg rozmów biznesowych z potencjalnymi partnerami z takich krajów jak Niemcy, Belgia, Grecja, Turcja. Nie zabrakło także ciekawych dyskusji z firmami polskimi, na oraz poza stoiskiem szczecińskim. Część spotkań bardzo dobrze rokuje na przyszłość.

W spotkaniach uczestniczyli także naukowcy Akademii Morskiej w Szczecinie oraz dyrektor Centrum Transferu Technologii Morskich. Spotkania B2B zostały zorganizowane przez sieć Entreprise Europe Network i p. Alicję Wiglusz z ZSRG-SCP – bardzo dziękujemy!

2014-09-09 15.14.36HMCSMM 2014, MESSEGESCHEHENSMM 2014,HALLENÜBERSICHT B3Z2012-11-08-imo-tier-iii-nox-compliant-marine-diesel-engine-by-man-and-hhi-emd-figure-1

Zdjęcia własne oraz dzięki uprzejmości organizatorów targów SMM.