Monthly Archives: October 2014

Sup4Nav has grabbed 2nd place in regional competition and in University Challange!

We are very happy to inform that Sup4Nav LLC has been ranked with the second place of Regional Prize Poland and the second place of the University Challenge out of a remarkable 434 submissions from more than 40 countries that we received this year. Therefore Sup4Nav and its innovative product Navigational Decision Support System – NAVDEC are provided with an official ESNC Label that indicates us as a finalist of the competition.

Full list of 2014 winners is here: http://www.esnc.info/index.php?anzeige=overall14.html

image001

Drugie miejsce Sup4Nav Sp. z o.o. w prestiżowym konkursie Galileo Masters!

Uroczystą, międzynarodową galą w Niemczech zakończyła się 23 października tegoroczna edycja konkursu „Galileo Masters” na najciekawsze zastosowanie nawigacji satelitarnej.image001

Na międzynarodowej gali w Berlinie ogłoszono laureatów 26 edycji regionalnych, w tym Polskiej, i 7 nagród specjalnych. Od 2004 roku w ramach inicjatywy European Satellite Navigation Competition, czyli Galileo Masters, wyłaniane i nagradzane są najlepsze koncepcje oraz usługi i produkty z obszaru nawigacji satelitarnej w zastosowaniach codziennych. W tym roku do konkursu wpłynęły łącznie 434 projekty, które zgłoszone zostały przez pomysłodawców z ponad 40 państw.

Na głównego zwycięzcę konkursu Galileo Masters, spośród laureatów edycji regionalnych, wybrano projekt zespołu z koncernu Airbus: „Low-Cost PRS Receiver for Positioning and Timing Enabled by an Assistance Server”.

Drugie miejsce w edycji polskiej zajęła spółka Sup4Nav, spin-out Akademii Morskiej w Szczecinie, za innowacyjny nawigacyjny system wspomagania decyzji NAVDEC!

NAVDEC zdobył również drugą nagrodę w kategorii University Challenge.ESNC_ac-labels_2014_poland2nd

To kolejne tegoroczne wyróżnienie dla naukowców ze Szczecina. W tym roku znaleźli się już w finale konkursu Polski Wynalazek Roku, uzyskali wyróżnienie w konkursie gospodarczym „Busole biznesu” organizowanym przez prezydenta miasta Szczecin oraz zostali nagrodzeni Zachodniopomorskim Noblem, za komercjalizację systemu NAVDEC.

Time for Szczecin applications – a pilot program of cooperation in the framework of TechKlubu Szczecin and Samsung LABO!

We’re delighted to announce that we cooperate with the Information Society Development Foundation, in which support the TechKlubu Szczecin and the pilot edition of the Samsung LABO!

Samsung LABO is the first project in the region of such business partnerships with academia. Students from the West Pomeranian University of Technology in Szczecin, in a special equipped laboratory with a variety of hardware platforms from Samsung, will learn how to create applications for three platforms – Android, Tizen and SmartTV, and learns how to be a commercial success in the ICT industry. The university recently opened laboratories in cooperation with Samsung Electronics Poland.
It is the first cooperation between business and science in the West Pomeranian region with such a large IT company, we will have the opportunity to be  a part of.

Czas na szczecińskie aplikacje – pilotażowy program współpracy w ramach TechKlubu Szczecin oraz Samsung LABO!

Samsung_LABO_LOGOZ dużą satysfakcją informujemy, że podjęliśmy współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach której wspieramy współpracę TechKlubu Szczecin i pilotażowej edycji programu Samsung LABO!

Samsung LABO to pierwszy w regionie zachodniopomorskim projekt partnerstwa biznesu ze środowiskiem akademickim. Kilkudziesięciu studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w specjalnym laboratorium wyposażonym w różne platformy sprzętowe firmy Samsung, będzie uczyć się tworzyć aplikacje na trzy platformy – Android, Tizen i SmartTV, a także dowie się jak odnieść sukces komercyjny w branży ICT. Uczelnia niedawno otworzyła laboratoria, które powstały we współpracy z Samsung Electronics Polska.

Jest to pierwsza tak szeroko zakrojona współpraca biznesu i nauki w regionie zachodniopomorskim z tak dużą firmą IT, którą będziemy mieli okazję być częścią.szczecin

Już dziś zapraszamy na Spotkanie inspiracyjne, które odbędzie się 27 października (poniedziałek), w godzinach 16:00-19:30. Biorą w nim udział zrekrutowani słuchacze LABO, przedstawiciele Samsung oraz TechKlubu Szczecin. Seminarium ma charakter wydobywczy i odbywa się w formule World Cafe. Celem jest identyfikowanie problemów miejskich. Następnie uczestnicy wymyślają technologie, które mogą być odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę. Na tej podstawie powstają pomysły na projekty, które mogą być kontynuowane w trakcie części technologicznej kursu (która rusza 28 października i potrwa do końca 2014 roku).

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne tutaj. W przypadku pytań prosimy o kontakt. OFERTA JEST KIEROWANA DO UCZESTNIKÓW TECHKLUBU SZCZECIN.

Kurs w ramach pilotażowej edycji programu Samsung LABO prowadzony będzie przez specjalistów z Centrum Badawczo-Rozwojowego Samsung oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w postaci sześciu bloków zajęciowych (biznesowych oraz technicznych).Materiały prasowe Samsung LABO

Materiały prasowe Samsung LABOMateriały prasowe Samsung LABO