Monthly Archives: February 2015

Participation in the Working Group on the National Smart Specialization (KIS), Ministry of Economy

We would like to proudly inform that our CEO was selected by the Steering Committee of the Ministry of Economy to the Working Group on environment-friendly transport solutions (GR 9 ds. TRANS).mingosp-300x157

The Working Group meetings provide a forum for exchange of ideas, information and experiences between entrepreneurs and partners from the world of science and business. Entrepreneurs and men of science and business are involved in projects with a common objective in the field of the smart specialization.

The tasks of the Working Group (inter alia):
– partial evaluation of businessplans,
– define a vision of development and the effects of the National Smart Specialisation,
– identify barriers, threats for the development of the specialties.

More about National Smart Specializations: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Krajowe+inteligentne+specjalizacje#

Udział w pracach Grupy Roboczej ds. krajowych inteligentnych specjalizacji w Ministerstwie Gospodarki

Uprzejmie informujemy, że Prezes Zarządu Centrum Innowacji, decyzją Komitetu Sterującego w Ministerstwie Gospodarki, został wybrany do prac w ramach Grupy Roboczej ds. rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku mg_logo_poziom_cmyk(GR 9 ds. TRANS).

Spotkania GR stanowią forum wymiany opinii, informacji oraz doświadczeń przedsiębiorców oraz partnerów z otoczenia biznesu i nauki, zaangażowanych w realizację projektów o wspólnej tematyce w zakresie danej inteligentnej specjalizacji, określonej w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

Do zadań GR należy m.in. częściowa ocena wniosków przedsiębiorców, określenie wizji rozwojowej i efektów danej KIS, opracowywanie zmian, uzupełnień oraz nowych KIS, identyfikowanie barier, zagrożeń dla rozwoju danej specjalizacji oraz analiza podstępu w realizacji celów KIS.

Więcej o Krajowych specjalizacjach: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Krajowe+inteligentne+specjalizacje

Brokerage meetings in Stargard Szczecinski

Brokerage meeting  took place in Stargard Szczecinski. The purpose of the meeting was to bring togheter the world of business and the world of science. Participants of the event were all puDSC02565blic and one private university from the West Pomerania region and entrepreneurs – for example such big companies like Bridgestone or Cargotec.

Discussions focused on the possibility of establishing research and development projects between the Maritime University of Szczecin and different companies. Each meeting last 15 minutes, then participants changed partners and opened discussions again. Brokerage events have many advantages – in a short time we can obtain commercial expectations of many potential partners. It would’t be possible on a ordinary conference.

DSC05606Brokerage meeting in Stargardzie Szczecinskim was the first event of this kind in Poland, when universities go to investors with proposals of cooperation. Participants included 13 entrepreneurs, 38 scientists from 6 universities and representatives of regional authorities.

The organizers plan to arrange next B2R meetings in different cities of the Western Pomerania.

 

Spotkania brokerskie w Stargardzie Szczecińskim

We wtorek 10 lutego 2015 r. w Stargardzie Szczecińskim odbyło się duże wydarzenie gospodarcze, którego celem było zbliżenie świata biznesu oraz nauki. W tzw. giełdzie business-to-research uczestniczyły wszystkie publiczne uczelnie wyższe DSC02577oraz jedna prywatna z terenu województwa zachodniopomorskiego. Po drugiej stronie do rozmów zasiedli przedsiębiorcy, tak z terenu Stargardzkiego Parku Przemysłowego, jak i spoza strefy, wśród nich tacy potentaci jak Bridgestone czy Cargotec.

Akademia Morska w Szczecinie była reprezentowana przez Prorektora ds. Nauki dr hab. inż. Artura Bejgera, dr hab. inż. Katarzynę Gawdzińska, dr inż. Macieja Kozaka oraz dr inż. Przemysława Rajewskiego. Wsparcia na miejscu udzielali dyrektor Centrum Transferu Technologii Morskich Dorota Idziaszczyk oraz prezes CIAM.

Rozmowy, przy specjalnie przygotowanych stolikach, dotyczyły możliwości nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej między uczelnią a przedsiębiorstwem. Każde spotkanie trwało 15 minut, po czym uczestnicy zmieniali partnerów i rozpoczynali dyskusję od nowa. Taka formuła moderowanych spotkań, zwana potocznie brokeringiem, ma wiele zalet – w krótkim czasie można zapoznać się z oczekiwaniami wielu potencjalnych partnerów, co nie byłoby możliwe na zwyczajnej, standardowej konferencji.

DSC05602Naukowcy podkreślali zalety wydarzenia. Prorektor ds Nauki dr hab. inż. Artur Bejger: To pierwsze takie spotkanie z taką liczbą przedsiębiorców w jakim uczestniczyliśmy. Krótkie sesje dały nam możliwość zapoznania się z ofertą i możliwościami współpracy. Trzeba teraz to kontynuować. Zadowolona z udziału była profesor Gawdzińska: Odbyłam kilka spotkań, z czego dwa bardzo dobrze rokują na przyszłość. Jestem pozytywnie zaskoczona przygotowaniem firm do spotkań, całkiem sporo o nas wiedzieli. Dr inż. Kozak: Przede wszystkim z częścią tych firm się znamy, była więc okazja do odświeżenia kontaktu. Poza tym cieszę się, że poznałem potencjał innych, z czego mam nadzieję skorzysta Laboratorium Zielona Energetyka. O powrót do korzeni apelował dr inż. Rajewski: Kiedyś kontakty nauki i biznesu były ciągłe, sam wykonywałem szereg praz zleconych. Niestety wiemy co się stało z przemysłem morskim. Czas odbudować te relacje.

DSC05606Dodatkowym elementem wydarzenia była część “otwierająca”, o charakterze konferencyjnym. Po przemowach Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgiera Geblewicza i oficjeli ze Stargardu, Urząd Marszałkowski zaprezentował założenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Był to strzał w przysłowiową 10-tkę, ponieważ rozmowy przy stolikach mogły już konkretyzować się pod kątem środków z RPO. Ponadto w trakcie części konferencyjnej zaprezentowała się firma Cargotec, która realizuje ramowy projekt międzynarodowy z naukowcami ZUT, co jak usłyszeliśmy dało świetne rezultaty i pewność wdrożenia wypracowanej technologii (!).

Całe wydarzenie to pierwsze tego typu i na taką skalę przedsięwzięcie w Polsce, gdy to uczelnie wychodzą do inwestorów z propozycjami współpracy. Uczestnikami było 13 przedsiębiorców (często reprezentowanych przez kilka osób), 38 naukowców z 6 uczelni oraz kilkunastu przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz władz regionalnych (razem ok. 100 osób). Odbyto 86 spotkań B2R w 9 sesjach przy 15 stolikach. Za metodologię odpowiadał RCIiTT ZUT, któremu należą się szczególne podziękowania. Akademia Morska w Szczecinie odbyła 12 oficjalnych spotkań B2R oraz dodatkowo kilka kuluarowych.DSC05618

Jest to pierwsze podejście do zmian, które pragniemy wprowadzić w regionie zachodniopomorskim, by nie ściągać do nas inwestorów tanią siłą roboczą oraz zachętami podatkowymi, ale także potencjałem naukowym i laboratoryjnym uczelni wyższych (co wspiera nasze COIE). W planach są kolejne podobne eventy w takich miejscach jak Szczecin, Goleniów, Koszalin, czy środkowa część województwa.