Monthly Archives: March 2015

The second edition of the Samsung Labo programme

We are pleased to inform, that the second edition of the Samsung LABO programme has started. Students from  the Faculty of Computer Science and Faculty of Electrical Engineering from West Pomeranian University of Technology in Szczecin, will get a special and tailored training programme, in which they are learn how to adapt their technologies on market.

Programme consists of paths: technical and business. Techhnical workshops are held in a special equipped laboratory with a variety of hardware platforms from Samsung: Android, Tizen and SmartTV. The business workshops are conducted in the methodology of Business Model Canvas. Here we’ll assume to conduct three classes:

–          the development of the business model – 05.03.2015

–          verification of the assumptions of the model Business Model Canvas in practice (Lean Start up) – 09.04.2015

–          financing for development and the possibility of additional non-financial support – 23.04.2015

MUS Innovation Centre LLC is responsible for businees part of the programme.

IMG_2580

IMG_2570

IMG_2582

IMG_2706 

Ruszamy z drugą edycją programu Samsung LABO

Samsung_LABO_fot_1

Materiały prasowe Samsung LABO

Już dzisiaj w siedzibie RCIiTT rusza druga edycja zajęć Samsung LABO, skierowana do studentów Wydziału Informatyki oraz Wydziału Elektrycznego ZUT.

Samsung LABO to kurs dokształcający dla 50 studentów, składa się z dwóch “ścieżek”: technicznej oraz biznesowej. Ścieżka techniczna to zajęcia w specjalnym laboratorium wyposażonym w różne platformy sprzętowe firmy Samsung: Android, Tizen i SmartTV. Część biznesowa to warsztaty prowadzone m.in w metodologii Business Model Canvas. Tu zakładamy przeprowadzenie trzech zajęć:

  • Rozwój modelu biznesowego – 5 marca 2015 r.
  • Weryfikacja założeń Business Model Canvas w praktyce (Lean Start up) – 9 kwietnia 2015 r.
  • Finansowanie rozwoju oraz możliwości dodatkowego wsparcia – 23 kwietnia 2015 r.

Warsztaty będą prowadzone przez trenerów o wysokich kwalifikacjach praktycznych oraz metodologicznych.

Pierwsza edycja Samsung LABO

Pierwsza edycja Samsung LABO

Samsung LABO to jeden z nielicznych przykładów partnerstwa międzynarodowego biznesu ze środowiskami akademickim. Jego pierwsza edycja zakończyła się w 2014 r. szeregiem propozycji aplikacji do wdrożenia na rynkach zagranicznych. Obecnie propozycje studentów będą “dopracowywane” pod okiem ekspertów Samsunga oraz trenerów biznesowych (współpraca Centrum Innowacji z TechKlub Szczecin).

Fotoreportaż z edycji 1 Samsung Labo, cz. techniczna: LINK.