Monthly Archives: April 2015

Business to research matchmaking event

The matchmaking event took place in Goleniow. The purpose of the meeting was to bring together the world of business and the world of science. Participants were public universities and entrepreneurs from the area of the Goleniowski Industrial Park.

Discussions focused on the possibility of establishing research and development projects between the Maritime University of Szczecin and different companies. Each meeting last 15 minutes, then participants changed partners and opened discussions again. Brokerage events have many advantages – in a short time we can obtain commercial expectations of many potential partners. It would’t be possible on a ordinary conference.

The organizers plan to arrange next B2R meetings in different cities of the Western Pomerania.

Giełda kooperacyjna nauka-biznes w Goleniowie

Dzisiaj w Goleniowie zorganizowana została druga giełda kooperacyjna burmistrzbusiness-to-research, której celem było zbliżenie świata biznesu oraz nauki. W wydarzeniu uczestniczyły zachodniopomorskie uczelnie publiczne oraz przedsiębiorcy, tak z terenu Goleniowskiego Parku Przemysłowego, jak i spoza strefy, a wśród nich tak znane podmioty jak Asprod Sp. z o.o., Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. czy GDR Sp. z o.o.

Akademia Morska w Szczecinie była reprezentowana przez Prorektora ds. Nauki dr hab. inż. Artura Bejgera, dr inż. Macieja Kozaka,  dr hab. inż. Cezarego Behrendta, dr inż. Bogusza Wiśnickiego, dr inż. Marcina Szczepanka oraz mgr Oliwię Pietrzak. Wsparcia na miejscu udzielali przedstawiciele Centrum Transferu Technologii Morskich oraz Centrum Innowacji.

stal AMRozmowy, przy specjalnie przygotowanych stolikach, dotyczyły możliwości nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej między uczelnią a przedsiębiorstwem. Każde spotkanie trwało 15 minut, po czym uczestnicy zmieniali partnerów i rozpoczynali dyskusję od nowa. Taka formuła moderowanych spotkań, zwana potocznie brokeringiem, ma wiele zalet – w krótkim czasie można zapoznać się z oczekiwaniami wielu potencjalnych partnerów, co nie byłoby możliwe na zwyczajnej, standardowej konferencji.

Dr hab. inż. Artur Bejger: To drugie tego typu wydarzenie w którym uczestniczyliśmy. Na ten moment wydaje się, że podmioty były dobrze przygotowane w kontekście rozwoju współpracy z naszą kadrą naukową, dzięki czemu można założyć, że da to pozytywne efekty. Po raz pierwszy w giełdzie uczestniczył dr hab. inż. Cezary Behrendt: Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że Akademia Morska może pełniej rozwijać współpracę z prywatnym biznesem. Podejmiemy starania w naszym Centrum Badania Paliw, obecnie budowanym na ul. Willowej z pieniędzy RPO, by jego założenia odpowiadały na potrzeby rynku. Zadowolony z udziału był dr inż. Marcin Szczepanek: Ciekawe wydarzenie, pojawiło się kilka interesujących wątków. Zobaczymy co z tego wyniknie dalej, ale jestem dobrej myśli.

dobreDodatkowym elementem wydarzenia, zorganizowanego w Villa Park, była część „otwierająca”, o charakterze konferencyjnym. Po przemowach Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Burmistrza Goleniowa, Urząd Marszałkowski zaprezentował założenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ponadto w trakcie części konferencyjnej zaprezentowała się firma GDR Sp. z o.o., która wraz z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT realizuje konkretne, aplikacyjne projekty. Prof. Artur Bartkowiak z CBIMO nie krył nadziei na dalszy rozwój współpracy.

====

Cykl zachodniopomorskich giełd B2R to jedynego tego typu, na taką skalę, przedsięwzięcie w Polsce, gdy to uczelnie wychodzą do biznesu z propozycjami współpracy. Uczestnikami Goleniowskiej sesji było 16 przedsiębiorstw, 35 naukowców oraz kilkunastu przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz władz regionalnych (razem ok. 85 osób). Odbyto ponad 50 spotkań B2R w 6 sesjach przy 13 stolikach. Akademia Morska w Szczecinie odbyła 10 oficjalnych spotkań B2R oraz dodatkowo kilka kuluarowych.

uczestnicyTe wydarzenia to nasza idée fixe, by nie ściągać inwestorów tanią siłą roboczą oraz zachętami podatkowymi, ale także potencjałem naukowym i laboratoryjnym uczelni wyższych (co wspiera nasz urząd marszałkowski). W planach są kolejne podobne eventy w takich miejscach jak Szczecin, Koszalin, czy środkowa część województwa.

Maritime Risk Analisis Center

On 30th March an agreement was signed between Maritime University of Szczecin, represented by the Rector Prof. DSc. PhD. Eng. Master Mariner Stanisław Gucma and MUS Innovation Centre LLC, represented by the CEO Konrad Frontczak. The agreement was signed on the choice of the business Operator for Centre of Risk Analysis.

MUS Innovation Centre will be responsible for commercial usage of Laboratory capabilities.

The Laboratory consists of seven workstations:

 • NASTRAN
 • Solid Works
 • DNV Phast
 • IWRAP MK
 • GoldSim
 • ESRI
 • AIS
 • and analytical software (Statistica, ITEM).

Here will be carried out such research works in sea safety, port’s area and off-shore constructions, as follow:

 1. Research on ship traffic lanes in navigation routes, approaching channel, port channels.
 2. Research on ship traffic streams in navigation routes, approaching channel, port channels – technical-exploitative parameters.
 3. Research on the streams of goods transport , especially of dangerous goods transport in navigation routes.
 4. Research on navigation routes – their gearing to ship traffic streams.
 5. Research on potential effects of vessel collision or a vessel with hydro-technical structure, also an off-shore construction  with underwater pipelines.
 6. Research on potential area of polluted ecosystem as a result of vessel collision.
 7. Determining by simulation methods of the technical domain on ship damage in the effect of collision.
 8. Determining by simulation methods of the technical domain on hydro-technical structure, also an off-shore construction and underwater pipelines.
 9. Optimisation of port’s hydro-technical instruments.
 10. Determining by the human error’s distribution in various occupational class.
 11. Planning of rescue operations and elimination of the breakdown effects.

More info here: www.maritimerisk.eu.

Centrum Innowacji Operatorem Laboratorium Analizy Ryzyka

Akademia Morska w Szczecinie coraz szerzej otwiera się na współpracę z otoczeniem gospodarczym.

Laboratorium Analizy Ryzyka30 marca 2015 r. pomiędzy uczelnią, reprezentowaną przez JM Rektora prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisława Gucmę, a Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Konrada Frontczaka, podpisana została umowa na Operatora Laboratorium Analizy Ryzyka.

Umowa ta dotyczy wyboru podmiotu, który będzie prowadził prace polegające na komercyjnym wykorzystaniu należącego do uczelni Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków (inaczej Laboratorium RY) i w celu umożliwienia realizacji prac badawczych na zlecenie podmiotów zewnętrznych na zasadach komercyjnych w obszarze:

 • analizy ryzyka eksploatacji obiektów pływających i off-shore, ich oddziaływania na środowisko naturalne wynikające ze skutków awarii będących ich udziałem
 • wymiarowania, delimitacji przestrzennej bezpiecznych obszarów manewrowych i eksploatacji obiektów off-shore w zakresie oddziaływania na inną działalność człowieka na akwenach wodnych i portowych,
 • wykonywania na zasadach komercyjnych usług zleconych o pokrewnym charakterze.

Laboratorium Analizy Ryzyka

Jest to drugie laboratorium, które AM przekazuje w zarządzanie swojej spółce celowej. Rozwiązanie, w którym podmiot zewnętrzny obsługuje i zarządza infrastrukturą badawczą jednostki naukowej, jest ciągle czymś nowym w Polsce. Ma ono jednak wiele plusów, do których należy zaliczyć m.in. szybszą oraz sprawniejszą obsługę zleceniodawców oraz możliwość zastosowania konkurencyjnych stawek rynkowych.

Centrum jest jedynym w Polsce tak kompleksowo wyposażonym w narzędzia analityczne umożliwiające prowadzenie badań i analiz w zakresie bezpieczeństwa transportu morskiego. Składa się z siedmiu stanowisk roboczych:
1) Stanowiska Systemu Nastran,
2) Stanowiska Systemu Solid works,
3) Stanowiska Systemu DNV Phast,
4) Stanowiska Systemu IWRAP MK,
5) Stanowiska Systemu GoldSim,
6) Stanowiska Systemu ESRI,
7) Stanowiska Systemu AIS,
oraz specjalistycznego oprogramowania analitycznego (Statistica, ITEM).

System IWRAP MKŹródło: http://www.gatehouse.dk Źródło: www.gatehouse.dk

Przykładowe usługi LRY:

 • Badanie pasów ruchu statków na trasach żeglugowych, torach podejściowych, kanałach portowych.
 • Badanie strumieni ruchu statków na trasach żeglugowych, torach podejściowych, kanałach portowych w aspekcie ich parametrów techniczno–eksploatacyjnych.
 • Badanie strumieni transportu ładunków ze szczególnym uwzględnieniem ładunków niebezpiecznych na trasach żeglugowych, torach podejściowych, kanałach portowych.
 • Badanie tras żeglugowych w zakresie ich dostosowania do strumieni ruchu statków.
 • Badanie potencjalnych skutków kolizji statków lub statku z budowlą hydrotechniczną, w tym z infrastrukturą off-shore i rurociągami podwodnymi.
 • Badanie potencjalnego obszaru skażenia ekosystemu będącego wynikiem eksploatacji statku. Przeprowadzenie symulacji zakresu uszkodzeń energetycznych statku (FME Metod).
 • Określenie metodami symulacyjnymi zakresu technicznego uszkodzenia statku będącego efektem kolizji.
 • Określenie metodą symulacyjną zakresu technicznego uszkodzenia budowli hydrotechnicznej, w tym infrastruktury off-shore i rurociągu podwodnego.
 • Optymalizacja portowych urządzeń hydrotechnicznych.
 • Określenie rozkładu błędu człowieka w różnej grupie zawodowej.
 • Planowanie akcji ratunkowej i usuwania skutków awarii.

Wybór Operatora został przeprowadzony w procedurze przetargowej na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego. Zainteresowanych skorzystaniem z usług LRY prosimy o kontakt pod numerem tel.: 791 810 509, e-mail: k.frontczak@innoam.pl.

Przykład mapy generowanej przez system ESRI

Źródło: www.esri.com