Monthly Archives: July 2015

Udział w III Zlocie Absolwentów programu Top 500 Innovators

W dniach 9-10 lipca 2015 r. w Warszawie odbył się III Zlot Absolwentów Programu Top 500 Innovators. Wydarzenie skupiło ponad 200 absolwentów Programu i zaproszonych gości.

Centrum Innowacji w czynny sposób uczestniczyło w obradach. Posiadaliśmy własny stand firmowy, przy którym prowadziliśmy rozmowy z potencjalnymi klientami spółki. Prezes CIAM uczestniczył w debacie dot. komercjalizacji wyników badań naukowych (wraz z inwestorami oraz przedsiębiorcami). Jako były już członek Zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators dziękował p. Prezes Katarzynie Walczyk-Matuszyk za cały wkład w rozwój organizacji i życzył wielu sukcesów w najbliższych 2 latach.

III Zlot Absolwentów oficjalnie otworzyli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Ambasador USA w Polsce Stephen Mull oraz p. Katarzyna Walczyk-Matuszyk. W tym roku prezentowano osiągnięcia absolwentów oraz dyskutowano o wyzwaniach, jakie stoją przed Topowiczami w kontekście współpracy, kreowania i wdrażania innowacji.

Więcej o Zlocie: http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/438-iii-zlot-absolwent%C3%B3w-programu-top-500-innovators

Zdjęcia dzięki uprzejmości MNiSW.

P1050002 P1040967 007143 138 128 032 031  027 026 023 031

3 licence sold for the Pilot Navigation and Docking System

Today, an agreement was signed between MUS Innovation Centre LLC, represented by the CEO Konrad Frontczak and Autocomp Management LTD, represented by the CEO Krzysztof Hladyszewski. The agreement was signed to sell three licences for Autocomp. Autocomp Management LTD can use the Pilot Navigation and Docking System (PNDS) i.a. in the seaports.

Pilot Navigation and Docking System is a device invented by scientific staff of Maritime University of Szczecin. PNDS allows precise determination in real-time distance and the angle of the ship relative to the wharf. It’s important during the last phase of mooring ships to wharf. If the maneuver is incorrect the large mass of tanks or ferries can cause damage to the ship or wharf. Besides, transportation of liquefied natural gas (LNG) is connected with an increased risk of fire or explosion.

PNDS is the most precise device on the market, where the measurement error is always the same. Alternative solutions don’t offer good stability measures.

Autocomp Management LTD will intend to deploy the system in European ports.

 

Sprzedaż licencji na System Pilotowo-Dokujący PNDS

W dniu dzisiejszym w siedzibie firmy Autocomp Management Sp. z o.o., Prezes Zarządu firmy, pan Krzysztof Hładyszewski oraz Prezes Zarządu Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., pan Konrad Frontczak, podpisali umowę udzielenia firmie Autocomp trzech licencji, umożliwiających zastosowanie systemu PNDS m.in. w portach morskich.

autocompSystem Pilotowo-Dokujący PNDS to urządzenie opracowane przez kadrę naukową Akademii Morskiej w Szczecinie, które pozwala na precyzyjne określanie w czasie rzeczywistym odległości oraz kąta burty statku względem nabrzeża. Jest to istotne podczas ostatniej fazy cumowania statków do nabrzeża. Duża masa zbiornikowców czy promów powoduje, że w razie błędnie przeprowadzonego manewru może dojść do uszkodzenia statku czy nabrzeża. Ponadto, transport ciekłego gazu ziemnego (LNG) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem pożaru bądź eksplozji.

Na tle rozwiązań konkurencyjnych, PNDS jest zdecydowanie najbardziej precyzyjnym urządzeniem, gdzie błąd pomiaru jest stale taki sam. Alternatywne rozwiązania nie gwarantują dobrej stabilności działania.

Firma Autocomp Management Sp. z o.o. zamierza wdrażać system w europejskich portach.

DSCN1822

DSCN1825_cr