Monthly Archives: February 2017

We will invest in medical and marine technologies!

inkubatorNearly 2.5 million PLN is the budget for the  2-year consortium project to support research and development, particularly in terms of the commercialization of their results. The consortium is composed of Pomeranian Medical University Technology Transfer Centre (leader) and our Company.

investing-1-1239039The aim of the MareMed project is to invest in at least 13 solutions from medical and marine industries. The amount of a single grant will be up to 100 000 PLN (25 000 EUR). The whole process of investing will be controlled by the Investment Committee, composed mainly of companies and investment funds. Grants will be spend on patent protection, development strategy, the purchase of necessary equipment and prototypes. Additional funds will be provided for promotional activities, international trade fairs, workshops and access to databases.

We are very pleased to enter this partnership, which will allow us to expand the possibilities of efficient commercialization of research results and not just in the marine industry.

Interested in participating, please contact: info@innoam.pl

 

Zainwestujemy w technologie medyczne oraz morskie!

inkubatorPrawie 2,5 mln zł wynosi budżet 2-letniego projektu, jaki otrzymało konsorcjum złożone z CTT Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (lider) oraz naszej Spółki na wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji ich wyników. Środki te pochodzić będą z programu „Inkubator Innowacyjności+” (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). To pierwsze tego typu konsorcjum w regionie.

investing-1-1239039Celem projektu MareMed będzie zainwestowanie w co najmniej 13 rozwiązań z branż medycznej oraz morskiej. Wysokość pojedynczego grantu wyniesie do 100 000 zł. Nad całością procesu inwestowania będzie czuwał Komitet Inwestycyjny, złożony głównie z przedstawicieli przedsiębiorstw oraz funduszy inwestycyjnych. Granty będzie można wydać m.in. na  ochronę patentową, strategię rozwoju, a także zakup niezbędnej aparatury oraz stworzenie pierwszych prototypów. Dodatkowo przewidziano środki na działania promocyjne, wyjazdy na międzynarodowe imprezy targowe, warsztaty oraz dostęp do baz danych.

logo kółkoRozwiązania będą mogli zgłaszać studenci, pracownicy naukowi, absolwenci, a także niezależni wynalazcy, którzy widzą szansę na nawiązanie ścisłej współpracy z kadrą szczecińskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Morskiej.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania tej współpracy, pozwoli nam ona rozwinąć możliwości sprawnej komercjalizacji wyników badań i to nie tylko w branży morskiej. Wraz z CTT PUM zaplanowaliśmy dwa nabory pomysłów, w tym oraz przyszłym roku. Tegoroczny nabór rozpocznie się już niebawem, ustalane są ostatnie szczegóły organizacyjne.

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt: info@innoam.pl.

loga-inkub-pasek