Centrum Innowacji Operatorem Laboratorium Analizy Ryzyka

By | Kwiecień 20, 2015

Akademia Morska w Szczecinie coraz szerzej otwiera się na współpracę z otoczeniem gospodarczym.

Laboratorium Analizy Ryzyka30 marca 2015 r. pomiędzy uczelnią, reprezentowaną przez JM Rektora prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisława Gucmę, a Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Konrada Frontczaka, podpisana została umowa na Operatora Laboratorium Analizy Ryzyka.

Umowa ta dotyczy wyboru podmiotu, który będzie prowadził prace polegające na komercyjnym wykorzystaniu należącego do uczelni Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków (inaczej Laboratorium RY) i w celu umożliwienia realizacji prac badawczych na zlecenie podmiotów zewnętrznych na zasadach komercyjnych w obszarze:

 • analizy ryzyka eksploatacji obiektów pływających i off-shore, ich oddziaływania na środowisko naturalne wynikające ze skutków awarii będących ich udziałem
 • wymiarowania, delimitacji przestrzennej bezpiecznych obszarów manewrowych i eksploatacji obiektów off-shore w zakresie oddziaływania na inną działalność człowieka na akwenach wodnych i portowych,
 • wykonywania na zasadach komercyjnych usług zleconych o pokrewnym charakterze.

Laboratorium Analizy Ryzyka

Jest to drugie laboratorium, które AM przekazuje w zarządzanie swojej spółce celowej. Rozwiązanie, w którym podmiot zewnętrzny obsługuje i zarządza infrastrukturą badawczą jednostki naukowej, jest ciągle czymś nowym w Polsce. Ma ono jednak wiele plusów, do których należy zaliczyć m.in. szybszą oraz sprawniejszą obsługę zleceniodawców oraz możliwość zastosowania konkurencyjnych stawek rynkowych.

Centrum jest jedynym w Polsce tak kompleksowo wyposażonym w narzędzia analityczne umożliwiające prowadzenie badań i analiz w zakresie bezpieczeństwa transportu morskiego. Składa się z siedmiu stanowisk roboczych:
1) Stanowiska Systemu Nastran,
2) Stanowiska Systemu Solid works,
3) Stanowiska Systemu DNV Phast,
4) Stanowiska Systemu IWRAP MK,
5) Stanowiska Systemu GoldSim,
6) Stanowiska Systemu ESRI,
7) Stanowiska Systemu AIS,
oraz specjalistycznego oprogramowania analitycznego (Statistica, ITEM).

System IWRAP MKŹródło: http://www.gatehouse.dk Źródło: www.gatehouse.dk

Przykładowe usługi LRY:

 • Badanie pasów ruchu statków na trasach żeglugowych, torach podejściowych, kanałach portowych.
 • Badanie strumieni ruchu statków na trasach żeglugowych, torach podejściowych, kanałach portowych w aspekcie ich parametrów techniczno–eksploatacyjnych.
 • Badanie strumieni transportu ładunków ze szczególnym uwzględnieniem ładunków niebezpiecznych na trasach żeglugowych, torach podejściowych, kanałach portowych.
 • Badanie tras żeglugowych w zakresie ich dostosowania do strumieni ruchu statków.
 • Badanie potencjalnych skutków kolizji statków lub statku z budowlą hydrotechniczną, w tym z infrastrukturą off-shore i rurociągami podwodnymi.
 • Badanie potencjalnego obszaru skażenia ekosystemu będącego wynikiem eksploatacji statku. Przeprowadzenie symulacji zakresu uszkodzeń energetycznych statku (FME Metod).
 • Określenie metodami symulacyjnymi zakresu technicznego uszkodzenia statku będącego efektem kolizji.
 • Określenie metodą symulacyjną zakresu technicznego uszkodzenia budowli hydrotechnicznej, w tym infrastruktury off-shore i rurociągu podwodnego.
 • Optymalizacja portowych urządzeń hydrotechnicznych.
 • Określenie rozkładu błędu człowieka w różnej grupie zawodowej.
 • Planowanie akcji ratunkowej i usuwania skutków awarii.

Wybór Operatora został przeprowadzony w procedurze przetargowej na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego. Zainteresowanych skorzystaniem z usług LRY prosimy o kontakt pod numerem tel.: 791 810 509, e-mail: k.frontczak@innoam.pl.

Przykład mapy generowanej przez system ESRI

Źródło: www.esri.com