Trzecia giełda kooperacyjna nauka-biznes w Koszalinie

By | 13 października, 2015

DSC_1678 Dzisiaj w Koszalinie zorganizowana została trzecia giełda kooperacyjna business-to-research, której celem było zbliżenie świata biznesu oraz nauki. W wydarzeniu uczestniczyły zachodniopomorskie uczelnie publiczne oraz koszalińscy przedsiębiorcy, a wśród nich tak znane podmioty jak Bumar SA, Espersen Polska Sp. z o.o., Kospel SA czy INVENA SA.

Akademia Morska w Szczecinie była reprezentowana przez piątkę naukowców: dr inż. Oliwię Pietrzak, dr inż. Przemysława Rajewskiego, dr inż. Grzegorza Kidackiego,mgr Radosława Gordona. Wsparcia na miejscu udzielali przedstawiciele Centrum Transferu Technologii Morskich oraz Centrum Innowacji.

DSC_1666Rozmowy, przy specjalnie przygotowanych stolikach, dotyczyły możliwości nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej między uczelnią a przedsiębiorstwem. Każde spotkanie trwało 15 minut, po czym uczestnicy zmieniali partnerów i rozpoczynali dyskusję od nowa. Taka formuła moderowanych spotkań, zwana potocznie brokeringiem, ma wiele zalet – w krótkim czasie można zapoznać się z oczekiwaniami wielu potencjalnych partnerów, co nie byłoby możliwe na zwyczajnej, standardowej konferencji.

====

Cykl zachodniopomorskich giełd B2R to jedynego tego typu, na taką skalę, przedsięwzięcie w Polsce, gdy to uczelnie wychodzą do biznesu z propozycjami współpracy. Uczestnikami Koszalińskiej sesji było 15 przedsiębiorstw, 20 naukowców oraz kilkunastu przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz władz regionalnych (razem ok. 60 osób). Odbyto kilkadziesiąt spotkań B2R w 7 sesjach przy 13 stolikach. Akademia Morska w Szczecinie odbyła 9 oficjalnych spotkań B2R oraz dodatkowo kilka kuluarowych.

Te wydarzenia to nasza idée fixe, by nie ściągać inwestorów tanią siłą roboczą oraz zachętami podatkowymi, ale także potencjałem naukowym i laboratoryjnym uczelni wyższych (co wspiera urząd marszałkowski). W planach są kolejne podobne eventy w takich miejscach jak Szczecin czy środkowa część województwa.