Zrealizowano kolejne prace eksperckie oraz B+R

By | 15 kwietnia, 2016

DSC06416Centrum Innowacji zrealizowało w ostatnim czasie szereg różnego typu eksperckich prac badawczo-rozwojowych, tak dla odbiorców instytucjonalnych, jak i komercyjnych. Realizacja tego typu prac jest ważnym elementem naszej działalności, otwiera nam drogę do wdrożeń oraz dalszej konkretnej współpracy z firmami oraz urzędami.

Dla firmy z południa Polski zrealizowaliśmy ambitną pracę polegającą na oszacowaniu wynalazku dla branży morskiej związanego z innowacyjną metodą pozyskiwaniem energii. W celu realizacji zlecenia musieliśmy zbudować zespół ekspercki złożony z pracowników naukowych kilku uczelni wyższych oraz przedstawicieli firm komercyjnych, tak polskich jak i zagranicznych (razem 8 osób). Ekspertyza powstała z wykorzystaniem aparatury laboratoryjnej (Centrum Ryzyka).

Dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wykonaliśmy prace związane z analizą ryzyka eksploatacji kontenerowców nad gazociągiem Nord Stream oraz określiliśmy parametry techniczne północnego toru podejściowego do portu w Świnoujściu, szacując koszty tego rozwiązania. Te prace również powstały z wykorzystaniem ww. laboratorium.

Zamknęliśmy także pracę dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, polegającej na analizie skutków społecznych, finansowych oraz prawnych implementacji do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Rady 2014/112/UE dotyczących niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym.

Dla międzynarodowej firmy chemicznej wykonaliśmy ekspertyzę dot. poprawy efektywności jej procesów produkcyjnych oraz logistycznych, mapując jej stan obecny oraz wskazując obszary optymalizacji.

Posiadamy także kwalifikacje do wykonywania badań i analiz „ubezpieczeniowych”, wykonaliśmy analizę wadliwej śruby i przewodu paliwowego na jednym ze statków.

Obecnie negocjujemy kolejne prace eksperckie i badawczo-rozwojowe z firmami z terenu regionu zachodniopomorskiego i pozostałej części Polski.