University-Business Cooperation – Driving Innovation and Growth

By | Listopad 27, 2013

W dniu dzisiejszym Prezes Centrum Innowacji uczestniczył w międzynarodowym wydarzeniu w Warszawie, zorganizowanym przez Komisję Europejską oraz MNiSW. Podczas forum wygłosił prezentację dot. Programu Top 500 oraz działalności Centrum Innowacji.

The Forum brings together around 180 high-level representatives from relevant European organisations and associations, Higher Education Institutions, large companies and SME’s, as well as national, regional and local authorities. This is a unique opportunity to share and discuss experiences and examples of good practice, to network and to learn from one another.