Oferta usługi przygotowania projektów finansowania z EFS

By | 13 kwietnia, 2016

Centrum Innowacji, po kilku miesiącach negocjacji, ustaliło warunki współpracy w zakresie pozyskiwania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udało nam się pozyskać, w naszej ocenie, najlepszego na rynku zachodniopomorskim eksperta w zakresie tego typu dotacji. Posiada on ponad 10 letni staż pracy przy projektach finansowanych z EFS, w tym m.in. doświadczenie w opracowaniu kilkudziesięciu projektów o łącznej wartości ponad 30 mln zł oraz doświadczenie w ocenie blisko 100 projektów finansowanych z EFS (w tym blisko 70 w ramach POWER). Posiada również ważny certyfikat Ministerstwa Rozwoju dla ekspertów oceniających wnioski.

Oferta dla klientów Centrum Innowacji dotyczy:
a) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)
b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ)

Szczegóły oferty znajdują się poniżej. Zainteresowane współpracą firmy, instytucje itd. zachęcamy do kontaktu z biurem Spółki.

Oferta CIAM POWER