Czy dla tych technologii jest rynek? Sprawdziliśmy.

By | Listopad 15, 2016

Do naszych działań zaliczamy nie tylko sprzedaż technologii, powoływanie spółek czy usługi badawczo-rozwojowe oparte o infrastrukturę uczelni, ale także działania doradcze związane z rozwojem nowych technologii nie będących w portfolio Akademii Morskiej w Szczecinie.

d_56962411ba036

W ostatnich tygodniach oszacowaliśmy potencjał technologiczny oraz biznesowych dwóch rozwiązań naukowych firmy komercyjnej oraz UMK w Toruniu.

  1. MOBINAV to innowacyjny system mobilnej nawigacji śródlądowej opracowany dla żeglarzy rekreacyjnych. Twórcy zainteresowali się możliwościami komercyjnego wykorzystania tej aplikacji. Eksperci Centrum Innowacji opracowali ekspertyzę, w ramach której przeanalizowali dostępne rynki dla tego typu rozwiązań (TAM, SAM, SOM), przygotowali twórcę do prezentacji inwestorskiej, oszacowali możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego (inwestorzy, fundusze UE) oraz zarekomendowali dalsze kroki w kierunku komercyjnego wykorzystania systemu.
  2. Technologia implementacji technik membranowych (filtracji membranowej, perwaporacji próżniowej, termoperwaporacji) lab-work-1238504w produkcji butanolu metodą fermentacji ABE, na etapie usuwania acetonu, butanolu i etanolu z przefermentowanej brzeczki jest rozwiązaniem, które w ostatnim czasie powstało na jednej z polskich uczelni. Centrum Innowacji przeanalizowało gotowość wdrożeniową technologii w polskich realiach rynku biopaliw i  gorzelni oraz zarekomendowało możliwe ścieżki komercjalizacji tego rozwiązania. Elementem tej pracy było także przygotowanie dokumentacji formalnej dotyczącej komercyjnego wykorzystania wynalazku, tj. polityki prywatności, licencji, umów, klauzul umownych przekazania praw autorskich oraz innych niezbędnych dokumentów dla twórców, które będą pomocne w przygotowaniu procesu komercjalizacji.

Zapraszamy twórców technologii, podmioty prywatne oraz publiczne do skorzystania z naszych usług.