Inwestujemy w pomysły morskie oraz medyczne – ruszył konkurs!

By | Maj 11, 2017

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., jako partner projektu „Inkubator Innowacyjności+”, inkubatorrealizowanego w działaniu pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 oraz w konsorcjum MareMed z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym (Lider), ogłasza:

KONKURS NA PRZYZNANIE MINIGRANTU
(do 100 000 zł brutto)

… który zostanie przeznaczony na rozwój prac badawczo-rozwojowych.

Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, zespoły badawcze AM/ PUM lub inne osoby będące twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych, lub też zamierzające podjąć prace badawcze. Celem programu jest rozwój technologii które będą możliwe do skomercjalizowania.

Wydatki kwalifikowane w ramach Minigrantu to m.in. wynagrodzenia, koszty udziału w szkoleniach, konferencjach, zakup środków trwałych, wyposażenia laboratoryjnego czy oprogramowania, wynajmu aparatury badawczej, ekspertyzy, analizy, ochrona patentowa oraz doradztwo IP, itp.

engine-1526233-1919x1279Przyznane środki w ramach Minigrantu obejmować będą do 10 000 PLN brutto – ocena zdolności patentowej i pakietu prawnego oraz sfinansowanie w części zgłoszenia patentowego w UP RP wraz z pracą rzecznika patentowego oraz do 90 000 PLN brutto otrzymanych środków na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie należy złożyć wniosek o Minigrant do:
a. (medyczne) Centrum Transferu Technologii PUM, ul. Podgórna 22, pok. 32-34, III piętro lub
b. (morskie) Siedziby CIAM przy ul. Starzyńskiego 9 / 102,

do dnia 5 czerwca 2017 r. do godz. 15:30

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: info@innoam.pl lub pod numerem telefonu 791 81 05 09.

UWAGA16 maja br. w godz. 10:00-12:00 w Sali Tradycji AM odbędzie się tzw. GIEŁDA POMYSŁÓW z udziałem naukowców z AM oraz PUM. Serdecznie zapraszamy – więcej informacji oraz zapisy!

 

loga-inkub-pasek