Zakończono dwie prace B+R dla przedsiębiorstw

By | Lipiec 5, 2017

W tym tygodniu zamknęliśmy dwie prace eksperckie, wykonywane dla podmiotu polskiego oraz belgijskiego. Wystawione referencje jednoznacznie wskazują na fachowość oraz rzetelność naszej Spółki, jako podmiotu gotowego realizować prace B+R na rzecz liderów branżowych nie tylko gospodarki morskiej.

Dla OT Port Świnoujście wykonaliśmy ekspertyzę dotyczącą prawnych, środowiskowych i technicznych aspektów obsługi siarki granulowanej. Dzięki naszej pracy firma może dalej sprawnie prowadzić swoją działalność międzynarodową. Praca zawierała m.in. wstępne oszacowanie możliwości przeładunku siarki granulowanej NHM 2503 oraz zalecenia i wymagania dla Portu pod względem technicznym oraz formalno-prawnym i środowiskowym, by taki przeładunek mógł mieć miejsce.

Dla Holdingu TELEMOND (firmy działającej w branży metalowej/ spawalniczej, w tym konstrukcji nienormatywnych) siłami zespołu naukowego oraz ekspertów zewnętrznych wykonaliśmy pracę B+R określającą potencjał rynkowy dla nowego rodzaju produkcji w Holdingu, w tym żeglugi śródlądowej i nowej linii jednostek do transportu towarów przez Odrę i inne rzeki w Europie. W efekcie firma może zaplanować działania produkcyjne oraz rozwijać swój potencjał w kierunku branży morskiej.
Wraz z TELEMOND realizujemy obecnie również inne działania, w tym współpracę w zakresie zlecania prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich (kadrze oraz studentom AM), a także oszacowanie szans rynkowych na kolejne produkty i technologie możliwe do realizacji w oparciu o potencjał produkcyjny Grupy. Współpraca z Holdingiem jest modelowym przykładem budowy wspólnych relacji nauki i biznesu, w oparciu o zapotrzebowanie technologiczne podmiotu prywatnego, nie w modelu „push” – sprzedaży nie zawsze dostosowanych do oczekiwań rynkowych rozwiązań naukowych.

Referencje Telemond

Referencje OT Port