Finansowanie rozwoju nowych produktów, usług, procesów i technologii

By | Lipiec 7, 2017

pexels-photo-355988Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami jakie dają dwa programy UE, a do których obecnie trwają nabory. Jest to w naszej ocenie najlepsza w tym momencie okazja, by razem z zewnętrznymi ekspertami budować nowe produkty, usługi, technologie produkcji lub projekty wzornicze, które będziecie Państwo wprowadzać do własnej działalności gospodarczej.

Idea obu programów polega na tym, że Wnioskodawca (przedsiębiorca) składa projekt na dofinansowanie w/w usług, które następnie wykonują dla niego wyspecjalizowane jednostki zewnętrzne. Takim podmiotem może być również nasze Centrum. Oto lista przykładowych prac B+R, jakie wykonali eksperci CIAM oraz AM.

Poniżej kilka podstawowych informacji o naborach.

Małe projekty B+R („Małe Bony”)
Termin naboru: do 31 sierpnia br.
Poziom dofinansowania projektów: 85% kosztu usługi.
Kto może składać projekt: Mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, posiadające na terenie województwa zachodniopomorskiego swoją siedzibę lub oddział.
Wartość projektu: do ~117 000 zł netto.
Wspierane branże: M.in. wielogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, zaawansowane wyroby metalowe, produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Bony na innowacje dla MŚP („Duże Bony”)
Termin naboru: konkurs podzielony jest na etapy: I etap kończy się 8 sierpnia, II etap trwa do 9 października.
Poziom dofinansowania projektów: 85% kosztu usługi. Pozostałą część, tj. 15% kosztów, pokrywa przedsiębiorca (w formie finansowej lub innej – prośba o kontakt).
Kto może składać projekt: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę na terenie RP.
Wartość projektu: od 60 000 do 400 000 zł netto.
Wspierane branże: Konkurs dedykowany jest branżom wykazanym w dokumencie „Krajowa Inteligentna Specjalizacja” (praktycznie każda branża rozwojowa w PL).

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Document-page-001

Document-page-001