Uruchamiamy kolejny konkurs

By | 28 maja, 2018

Szczecin, 28 maja 2018 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., jako partner projektu „Inkubator Innowacyjności+” (MNiSW), realizowanego w działaniu pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4 PO IR) oraz w konsorcjum MareMed z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym (Lider), ogłasza:

III KONKURS NA PRZYZNANIE MINIGRANTU
(do 100 000 zł brutto)

który zostanie przeznaczony na rozwój prac badawczo-rozwojowych, w tym m.in.  prace przedwdrożeniowe oraz ochronę patentową.

Jest to zarazem ostatni już konkurs realizowany w ramach tego projektu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie należy złożyć wniosek o Minigrant do Organizatorów Konkursu, tj. odpowiednio:
a. Uczestnicy Konkursu z PUM w biurze Centrum Transferu Technologii PUM, ul. Podgórna 22, pok. 32-34, III piętro,
b. Uczestnicy Konkursu z AM w siedzibie CIAM, w biurze przy ul. Starzyńskiego 9 lok 102, 70-506 Szczecin,
do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 10:00.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: info@innoam.pl lub lider programu (PUM).

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną wersją regulaminu.

Specjalnie dla zespołów ponawiających składanie wniosków, została stworzona skrócona wersja wniosku (zał. 1a)

ZAŁĄCZNIKI
1. Wniosek konkursowy dla nowych pomysłów
1a. Wniosek dla ponawiających zgłoszenie
2. Regulamin konkursu

3. Harmonogram
4. Raport końcowy z wykonania prac przedwdrożeniowych

 

Daniel Wiaterek

Prezes Zarządu

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.