I konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach nowego projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

By | 10 maja, 2019

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lider  Konsorcjum MareMed (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.) ogłasza I konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach nowego projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

  • Termin naboru wniosków:  do 27.05.2019r. do godziny 10:30!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Inkubator Innowacyjności 2.0

Załącznik 1 – Wniosek o uczestnictwo w konkursie o przyznanie Minigrantu

Załącznik 2 – Harmonogram prac przedwdrożeniowych w rozbiciu na poszczególne zadania

Załącznik 2 – Budżet

Załącznik 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu

Załącznik 4  – Oświadczenie dot. wspólnych projektów międzyuczelnianych

Załączniki po uzyskaniu grantu:

Załącznik 5a  – Raport częściowy z realizacji prac przedwdrożeniowych w rozbiciu na poszczególne zadania

Załącznik 5b – Raport końcowy z wykonania prac przedwdrożeniowych

 

Szczecin, dn. 10.05.2019 r.