Czy można przyjąć STAŻYSTĘ i jeszcze na tym zarobić? Akademia daje firmom taką możliwość.

By | 17 kwietnia, 2014

W dniu 16.04.2014 r. Akademia Morska w Szczecinie ogłosiła konkurs dla firm i instytucji zainteresowanych przyjęciem studentów kierunków Mechatronika lub Mechanika i budowa maszyn na dwumiesięczne staże w okresie wakacyjnym.

Na staże zostanie skierowanych 20 najlepszych studentów II roku kierunków Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn (studenci po czwartym semestrze studiów). Przedsiębiorstwo przystępujące do konkursu ma możliwość ustalić preferencję kierunku studiów przyjmowanego stażysty. Staże będą realizowane w okresie lipiec – wrzesień 2014 roku (dokładne terminy ustalane są indywidualnie). Opiekun stażysty wyznaczony przez firmę otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1680 złotych (kwota brutto zawierająca składki ZUS i podatki) za cały okres stażu (tj. 840 zł za każdy miesiąc). Wynagrodzenie dla stażystów zapewnia Akademia.

TERMINY NABORU DOKUMENTÓW W RAMACH KONKURSU:

  • pierwszy termin do dnia 30.04.2014 r.
  • drugi termin do dnia 16.05.2014 r.
  • trzeci termin do dnia 23.05.2014 r.

PRZEDSIĘBIORSTWA ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W KONKURSIE POWINNY:

  • pobrać ze strony http://zamawiane.am.szczecin.pl/2012/aktualnosci.php list intencyjny, uzupełnić go i podpisać;
  • dostarczyć podpisany list intencyjny do biura projektu w terminie określonym w REGULAMINIE – do pobrania na ww. stronie;
  • podpisać umowę trójstronną (w przypadku zakwalifikowania i przydzielenia studenta na staż) – wzór umowy do pobrania na ww. stronie

Studenci mają możliwość indywidualnego szukania zainteresowanych firm, w takim przypadku na liście intencyjnym należy wskazać studenta z imienia i nazwiska.