Ochrona brzegów przed falami morskimi

Kuzniewski technologia wynalazekIstota wynalazku polega na umieszczeniu w dostatecznej odległości od brzegu urządzenia tłumiącego fale morskie. Urządzenie to składa się z dwóch współdziałających i ustawionych w określony sposób zespołów tłumiących, które współpracując pozwalają na wytłumienie fal morskich dzięki powstającym zjawiskom rozproszenia i interferencji fal.
Obszarem zastosowania technologii są tereny nadmorskie, gdzie falowanie morza powoduje zagrożenie dla istniejących w pasie wybrzeża budynków i innych obiektów, a także erozję plaż. Zarazem rozwiązanie stanowi odpowiedź na problematykę znalezienia technologii umożliwiającej ochronę brzegów przy ograniczeniu ingerencji w kształt i środowisko wybrzeża, co wg obecnego stanu techniki jest problematyczne.

Aspekt innowacyjny / komercyjny wynalazku:

Proponowane rozwiązanie w porównaniu do aktualnie stosowanych falochronów żelbetonowych, głównie w postaci gwiazdobloków oraz „raf koralowych” jest:

  • tańsze,
  • lepsze ze względu na walory estetyczne (dot. kurortów nadmorskich),
  • bardziej elastyczne w instalacji (istnieje duża możliwość modyfikacji parametrów układu),
  • ekologiczne (nie ingeruje w florę oraz krajobraz w takim stopniu jak technologie betonowe).

Pełna nazwa wynalazku: Sposób ochrony brzegu  przed falami morskimi i zespół tłumiący energię fal morskich

Dla: administracji nabrzeży morskich, samorządów miejscowości nadmorskich, administracji parków narodowych, portów morskich, stoczni

Zakres branżowy: ochrona środowiska, bezpieczeństwo, oceanotechnika, budownictwo wodne

Typ oczekiwanej współpracy: zakup licencji

Forma własności intelektualnej: patent PL (zgłoszenie w 2007 r., przyznano w 2012 r.)

Technology Readiness Level: VI
Wykonano prototyp, przetestowany w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, czyli w skali półtechnicznej w modelowym basenie Ośrodka Hydrotechniki Okrętu Centrum Techniki Okręgowej w Gdańska (CTO). Testy potwierdziły poprawność opracowanej konstrukcji.