Metalowo-ceramiczne piany kompozytowe

Urządzenie do spieniania kompozytów metalowych umożliwia spienianie ciekłego kompozytu (metalowo-ceramicznego) w sposób ciągły, na co składa się:

metalowo-ceramciczne piany kompozytowe

  • przetwarzanie wsadu ciekłego kompozytu,
  • zapewnienie stałego poziomu ciekłego kompozytu w komorze spieniania wraz z automatyczną regulacją poziomu,
  • kontrola parametrów, np. temperatury wsadu kompozytowego wraz z możliwością ich regulacji,
  • wytwarzanie piany przez wdmuchiwanie gazu do ciekłego kompozytu,
  • wirnik wdmuchujący gaz o osi poziomej,
  • wytwarzanie piany w sposób ciągły,
  • możliwość regulacji i kontroli parametrów wdmuchiwanego gazu,
  • zapewnienie ciągłego odbioru piany wraz z jej porcjowaniem oraz schładzaniem.

 Aspekt innowacyjny wynalazku:

  • wytwarzanie pian o szczególnych właściwościach: małej gęstości, zdolności pochłaniania energii przy uderzeniach, pochłaniania fali dźwiękowej, tłumienia drgań mechanicznych, małej przewodności cieplnej, tłumieniu fal elektromagnetycznych, odporności pożarowej według wymagań IMO
  • stosowanie taniej i prostej metody odlewniczej pozwalającej osiągnąć zadowalającą „sztywność” i podwyższoną wytrzymałość  pian kompozytowych w stosunku do pian z monolitycznego tworzywa.

Pełna nazwa wynalazku: Sposób wytwarzania elementów konstrukcyjnych ze spienionych metali

Dla: producentów samochodów, samolotów, statków, maszyn i urządzeń, osłon przeciwpożarowych, osłon dźwiękochłonnych i tłumiących drgania, broni, pojazdów i elementów militarnych, konstruktorów, armatorów, stoczni

Zakres branżowy: przemysł zbrojeniowy, przemysł samochodowy, transport, pożarnictwo, lotnictwo i przemysł kosmiczny, przemysł morski, budownictwo

Typ oczekiwanej współpracy: współpraca naukowo-przemysłowa na ustalonych warunkach

Forma własności intelektualnej: zgłoszenie patentowe

Technology Readiness Level: V