Hydrocyklon odolejający

hydrocyklon odolejającyHydrocyklon to urządzenie do wydzielania rozproszonych cząstek stałych z zawiesiny, dzięki wprowadzeniu do niego cieczy wytwarzającej wir i przyspieszenie odśrodkowe. Konstrukcja hydrocyklonu według wynalazku zapewnia taką prędkość kropel oleju, aby w wirze swobodnym nie występowała wtórna ich dyspersja. Urządzenie to zapewnia bardzo dużą skuteczność rozdzielania oleju z wody. Może być stosowane na statkach oraz na lądzie, gdy potrzeba szybkiego rozdzielenia wody od innych cząstek.

Aspekt innowacyjny wynalazku

  • bardzo dużą skuteczność rozdzielania oleju z wody,
  • zapobiega występowaniu wtórnych dyspersji kropel oleju.

Pełna nazwa wynalazku: Hydrocyklon oraz urządzenie do odolejania mieszanin wodno-olejowych

Dla: armatorów, lokomotywowni, baz autobusowych, rafinerii przerabiających paliwa, warsztatów samochodowych, stoczni

Zakres branżowy: okrętownictwo, przemysł samochodowy, różne procesy przemysłowe, transport

Typ oczekiwanej współpracy: przystąpienie do konsorcjum naukowo-przemysłowego celem dopracowania rozwiązania i jego późniejszego wdrożenia w przemyśle

Forma własności intelektualnej: patent

Technology Readiness Level: IV (potrzeba rozbudowy laboratorium oraz pozyskania kadry naukowej do dalszych prac)