Przykładowe realizacje

PRZYKŁADOWE ZAKOŃCZONE REALIZACJE

Ekspertyzy, prace badawczo-rozwojowe, biznesplany:
Określenie potencjału rynkowego dla nowego rodzaju produkcji jednostek do transportu towarów przez Odrę i inne rzeki w Europie.
Oszacowanie potencjału rynku, przygotowanie do działań promocyjnych oraz prezentacji inwestorskiej dla technologii mobilnej nawigacji śródlądowej
– Prawne, środowiskowe i techniczne aspektów obsługi siarki granulowanej w porcie w Świnoujściu
– Ekspertyza w zakresie projektu wynalazczego pływającego, wielomodułowego kombajnu do pozyskiwania energii z fal morskich
– Analiza ryzyka eksploatacji kontenerowców nad gazociągiem Nord Stream w aspekcie projektowanego terminalu kontenerowego
– Ekspertyzy certyfikacyjne dla okrętowego silnika pomocniczego – współpraca z armatorami z całego świata
– Badanie w zakresie poprawy efektywności procesów produkcyjnych oraz logistycznych w przedsiębiorstwie przemysłu chemicznego
– Ocena wniosków aplikacyjnych do projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talent”
– Analiza skutków społecznych, finansowych oraz prawnych implementacji do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Rady 2014/112/UE wykonującej Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym
– Ekspertyza wskazująca możliwości zasilania promów cumujących przy nabrzeżach Terminala Promowego w Świnoujściu w energię elektryczną z lądu

Prace zlecone, techniczne:
– Badanie przyczyn uszkodzeń elementu silnika napędu głównego na promie morskim
– Kalibracja miernika zaolejenia odolejacza typu OCA na statku zacumowanym w szczecińskim porcie
– Badanie zużycia końcówek wtryskiwaczy oraz innych elementów silnika okrętowego
– Badania próbek paliwa dla armatorów oraz osób fizycznych
– Oszacowanie jakości pokrycia lakierniczego na statku typu HouseBoat armatora niemieckiego

Opinie, audyty:
– Ekspertyza związana z realizacją projektu w ramach RPO WM 2007-2013 (opinia ekspercka w toku postępowania administracyjnego)
– Wstępna analiza zużycia energii oraz opinia dotycząca harmonogramu i zakresu prowadzenia certyfikacji efektywności energetycznej
– Opinia o innowacyjności dla NZOZ do Regionalnego Programu Operacyjnego W. Wielkopolskiego

Szkolenia:
– Symulacja pracy maszyn, urządzeń i systemów siłowni okrętowej
– Ochrona własności przemysłowej – aspekty prawne oraz praktyczne
– Budowa maszyn i urządzeń – podstawy
– Innowacyjne modele biznesowe jako klucz do międzynarodowego sukcesu – design thinking