Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2017

Szczecin, 21.10.2017 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup skrzyni transportowej do stanowiska prototypowania cyfrowych algorytmów autopilota okrętowego badawczego wraz z routerem, która będzie wykorzystywane do terenowych prac badawczo-rozwojowych.

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Kalkulacja powinna zawierać cenę brutto.
 2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: k.frontczak@innoam.pl
 4. Zakładany termin zakupu sprzętu: listopad 2017.
 5. Termin składania ofert: 29 października 2017 r. godz. 23:59.

Przedmiot zamówienia  / zakres zakupu

SKRZYNIA
Wymiary
: wysokość do 600 mm, szerokość do 470 mm, głębokość : do 400 mm
Konstrukcja:
– Koła narożnikowe w obudowie metalowej
– Rączka teleskopowa montowana wewnątrz skrzyni, wysuwana.
– Min. 2 zamki motylkowe (opcja z miejscem na kłódkę)
– Sklejka wodoodporna pokryta warstwą filmu fenolowego – kolor np. czarny, grubość min. 9 mm
– Rączka walizkowa z tworzywa naturalnego (np. skórzana)
Dodatkowo: wewnątrz zamontowane dwie perforowane szyny DIN35 na podwyższeniu 1 cm (montaż wzdłuż dłuższego boku w odległości 100 mm od krawędzi górnej – szyna górna i 100 mm od krawędzi dolnej – szyna dolna)
Montaż: do ustalenia

ROUTER
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
: 10,100,1000  Mbit/s
Pasmo częstotliwości: 2.4  GHz
Modulacja: 16-QAM,64-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DSSS,OFDM,QPSK
Pojemność pamięci wewnętrznej: 128  MB
Czułość odbiorcy: 802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s\n802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Procesor wbudowany: Atheros AR9344 600MHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): min. 4
Liczba portów USB 2.0:
min. 1
Typ anteny: Internal
Poziom wzmocnienia anteny (max): 2.5  dBi
Napięcie: 8 – 30  V
Obsługa PoE: Tak
Diody LED: Tak

Informacje dodatkowe:
Ubezpieczona dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:
Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

Termin dostawy: do 21 dni od wysłania zlecenia.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
Zakup zostanie odebrany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego opracowanego przez Zlecającego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferta musi zawierać:
– Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu,
– Cenę brutto,
– Okres gwarancji,
– Termin realizacji zlecenia,
– Warunki płatności,
– Sposób dostawy,
– Informację o kosztach dodatkowych (jeśli występują),
– Czas związania ofertą.

Forma płatności:
Przedpłata (do 20% wartości zakupu), przelew, płatność przy odbiorze.

KRYTERIA WYBORU
Kryteria formalne:

– Termin nadesłania ofert
– Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

Kryteria pozostałe:
– Termin realizacji zamówienia,
– Cena.

 • Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.
 • W przypadku dostarczenia wadliwego sprzętu (w tym także niespełniającego Przedmiotu zamówienia), Zleceniobiorca jest zobowiązany do bezzwłocznego (do 3 dni roboczych) dostarczenia prawidłowego Przedmiotu zamówienia, pod rygorem kar 5% wartości zamówienia brutto za każdy kolejny dzień zwłoki.
 • Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20 % ceny wynikającej z przedłożonej oferty, z tytułu odstąpienia przez Zleceniodawcę od zakupu z przyczyn, za które Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność.

Zleceniodawca: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
NIP: 851 317 1320

W razie propozycji zamiany poszczególnych elementów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

loga-inkub-pasek

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 ===================================

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2017

Szczecin, 4.09.2017 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup usługi eksperckiej (dzieła): „Stanowisko badawcze do eksperymentów w trybie hardware in the loop z zaimplementowanymi algorytmami autopilota, zgodnie z dostarczoną dokumentacją, umożliwiające przeprowadzenie weryfikacji działania algorytmów”.

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Kalkulacja powinna zawierać cenę brutto.
 2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: k.frontczak@innoam.pl
 4. Zakładany termin podpisania umowy: wrzesień 2017.
 5. Termin składania ofert: 12 września 2017 r. godz. 15:00.

Przedmiot zamówienia  / zakres zakupu

W zakres Dzieła wchodzi:

 1. Opracowanie i wykonanie stanowiska badawczego do eksperymentów w trybie HIL (połączenia elektryczne, oprogramowanie sterujące, graficzny interfejs użytkownika GUI).
 2. Symulacja działania układu sterowania z systemem AOSAS w trybie HIL (wyniki badań eksperymentalnych w postaci graficznej i numerycznej wraz z podstawowymi wskaźnikami oceny jakości sterowania).
 3. Przeprowadzenie badań z rzeczywistym układem sterowania z zastosowaniem systemu AOSAS, (wyniki badań eksperymentalnych w postaci graficznej i numerycznej wraz z podstawowymi wskaźnikami oceny jakości sterowania).

Termin wykonania Dzieła: wrzesień 2017 – styczeń 2018.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferta musi zawierać:
– Cenę brutto,
– Termin realizacji zlecenia,
– Podpisany wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem,
– Dowód spełnienia kryteriów formalnych oraz wymagań obligatoryjnych (1 oraz 3).

Wymagania obligatoryjne:
1. doświadczenie w zakresie pracy z obiektami morskimi (integracji systemów sterowania obiektów morskich),
2. mile widziane doświadczenie w świadczeniu usług B+R dla uczelni wyższych,
3. gotowość podpisania umowy niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o wyborze oferenta.

KRYTERIA WYBORU
Kryteria formalne:

– Termin nadesłania ofert,
– Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

Kryteria pozostałe:
– Termin realizacji zamówienia,
– Cena,
– Doświadczenie.

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Zleceniodawca: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
NIP: 851 317 1320

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

loga-inkub-pasek

 ===================================

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2017

Szczecin, 31.08.2017 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup stanowiska do prototypowania cyfrowych algorytmów autopilota okrętowego, które będzie wykorzystywane do prac badawczo-rozwojowych zespołu naukowego.

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Kalkulacja powinna zawierać cenę brutto.
 2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: k.frontczak@innoam.pl
 4. Zakładany termin zakupu sprzętu: wrzesień 2017.
 5. Termin składania ofert: 8 września 2017 r. godz. 21:00.

Przedmiot zamówienia  / zakres zakupu

Procesor: Min. ATOM 1.6 GHz.
Pamięć programu: Na wymiennej karcie CompactFlash min. 1 GB.
Zegar czasu rzeczywistego: Zintegrowany.
Czas cyklicznego wykonania programu / typowy czas wykonania instrukcji: Maksimum 200μs / 0,01μs.
Zintegrowany interfejs RS232: Prędkość do 115.2 kBit/s, możliwość komunikacji online i zdalnej komunikacji poprzez modem. Swobodne programowanie dowolnego protokołu, komunikacja po ASCII, protokół PPP/SLIP.
Zintegrowany interfejs Ethernet: 10/100 MBit/s, możliwość pobierania adresów IP z DHCP serwera. Możliwość wysyłania maili ze standardowych serwerów SMTP z autoryzacją.
Zintegrowany interfejs USB: Min. dwa gniazda USB z obsługą PenDrive i standardowej klawiatury, możliwość szybkiego przeładowania programu PLC z PenDrive.
Zdalna diagnostyka: Umożliwienie zdalnej diagnostyki sterownika PLC bez oprogramowania narzędziowego – z dowolnego komputera z przeglądarką internetową – aktualnie wykorzystywana pamięć zmiennych, diagnostyka podłączonego sprzętu – We/Wy, podgląd aktualnego i historycznego obciążenia procesora, podgląd dziennika zdarzeń.
Zintegrowany interfejs przemysłowej sieci czasu rzeczywistego: Przemysłowa sieć czasu rzeczywistego. Max czas cyklu 500 μs, maksymalna odchyłka taktowania 1 μs. Sieć ma bazować na standardowych komponentach Ethernet dla stacji master i slave i umożliwiać tworzenie topologii typowych dla Ethernet (gwiazda, linia, mieszane). Możliwość przesyłania przewodem miedzianym Ethernet oraz zastosowania konwerterów światłowodowych.
Moduły We/Wy: Możliwość podpięcia modułów we/wy bezpośrednio w sterowniku i jako stacje rozproszone z siecią czasu rzeczywistego – patrz powyżej wymagania co do sieci.
Możliwość odłączania modułów we/wy przy sterowniku lub w stacji rozproszonej podczas pracy bez utraty komunikacji z resztą modułów we/wy.
Serwer WEB: Zintegrowany wewnątrz PLC serwer WEB.
Tworzenie wirtualnej wizualizacji umożliwiającej zdalny dostęp do sterownika: Musi istnieć możliwość zaimplementowania wizualizacji w sterowniku, która będzie dostępna zdalnie na standardowym komputerze PC opartym o różne systemy operacyjne (Windows i Linux) – z poziomu przeglądarki lub darmowego programu typu Klient (Windows / Linux)
Serwer FTP: Zintegrowany wewnątrz PLC serwer FTP z dostępem z dowolnego zewnętrznego klienta FTP.
Serwer DHCP: Zintegrowany wewnątrz PLC serwer DHCP.
Symulacja sterownika: Możliwość pełnej symulacji sterownika (kod programu, wizualizacja, we/wy).
Integracja z Matlab / Simulink: Możliwość generowania kodu programu ze środowiska Matlab / Simulink do projektu oprogramowania narzędziowego PLC.
Języki programowania: ANSI C, Ladder Diagram, Structured Text, Instruction List, Sequential Function Chart/GRAFCET, Continuous Function Chart, Function Block Diagram.
Wejścia analogowe: Min. 4 wejścia +/- 10 V / 0..20 mA rozdzielczość 16 bit
Wyjścia analogowe: Min. 4 wyjścia +/- 10 V / 0..20 mA rozdzielczość 16 bit
Zasilacz: 24 VDC min. 5.0A

Informacje dodatkowe:
Ubezpieczona dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:
Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

Termin dostawy: do 21 dni od wysłania zlecenia.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferta musi zawierać:
– Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu,
– Cenę brutto,
– Okres gwarancji,
– Termin realizacji zlecenia,
– Warunki płatności,
– Sposób dostawy,
– Informację o kosztach dodatkowych (jeśli występują),
– Czas związania ofertą.

Forma płatności:
Przedpłata, przelew, płatność przy odbiorze.

KRYTERIA WYBORU
Kryteria formalne:

– Termin nadesłania ofert
– Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

Kryteria pozostałe:
– Termin realizacji zamówienia,
– Cena.

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Zleceniodawca: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
NIP: 851 317 1320

Należy mieć na uwadze, że wszystkie powyższe komponenty stanowią 2 zestawy, co oznacza, iż muszą być ze sobą kompatybilne.

W razie propozycji zamiany poszczególnych elementów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

loga-inkub-pasek

 ===================================

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2017

Szczecin, 24.05.2017 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup mobilnego sprzętu komputerowego (laptop, monitor, stacja dokująca, klawiatura z myszką, drukarka kolorowa, głośnik przenośny), który będzie wykorzystywany w pracy Brokera Innowacji, m.in. na imprezach targowych oraz spotkaniach biznesowych.

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Kalkulacja powinna zawierać cenę brutto.
 2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: k.frontczak@innoam.pl
 4. Zakładany termin zakupu sprzętu: czerwiec 2017.
 5. Termin składania ofert: 1 czerwca 2017 r. godz. 20:00.

Przedmiot zamówienia  / zakres zakupu

1 szt. Laptop wraz z oprogramowaniem (wiodące marki np. HP, Lenovo, ASUS)
– Typ zainstalowanego procesora: Intel Core i7
– Oprogramowanie: Windows 10 (wersja 64 bitowa)
– Pamięć RAM: 16 GB typu DDR4
– Pojemność zainstalowanego dysku: min. 480 GB SSD
– Karta graficzna: dedykowana
– Matryca: matowa, LED
– Waga: do 1,5 kg
– Wyświetlacz 13,3-14,0 cala
– Wbudowane min. 3 porty USB, w tym 1 USB 3.0/3.1
– Wymiary: wysokość max 20 mm, szerokość maks. 350 mm, głębokość maks. 240 mm
– Dodatkowo: Bluetooth, podświetlana klawiatura, kamera internetowa, zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, etui na laptopa, zasilacz, gniazdo karty SD, karta Wi-Fi
– Gwarancja: min. 24 miesiące.

1 szt. monitor (wiodące marki np. HP, Lenovo, ASUS)
– zintegrowany z laptopem
– przekątna: 24”
– Matryca: matowa, LED
– Format ekranu: 16:9
– Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)
– Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,5 mln
– Czas reakcji: 5ms
– Waga: maks. 4 kg
– Głośniki: tak
– Tryby wyświetlania: min. 4
– Dodatkowo: regulacja kąta pochylenia
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. stacja dokująca
– Kompatybilność: uniwersalna
– Rodzaje wejść: Gniazdo mikrofonowe – 1 szt., DVI-D – 1 szt., DisplayPort – 1 szt., RJ-45 – 1 szt., Gniazdo słuchawkowe – 1 szt., USB 3.0 – min. 6 szt., DVI-I – 1 szt.
– Wymiary: wysokość max 45 mm, szerokość maks. 180 mm, głębokość maks. 95 mm
– Waga: maks. 800 g
– Dodatkowo: obsługa monitora Ultra HD 4K, plug& play
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. klawiatura bezprzewodowa z myszką
– Typ: multimedialna
– Łączność: bezprzewodowa
– Interfejs: USB, 2,4 GHz
– Klawisze multimedialne oraz funkcyjne
– Wymiary: wysokość maks. 30 mm, szerokość maks. 200 mm, długość maks. 500 mm
– Profil myszy: uniwersalny
– Dodatkowo: podpórka pod nadgarski, cicha praca klawiszy, nanoodbiornik
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. mobilna drukarka kolorowa z baterią
– technologia druku: atramentowa, kolorowa
– maksymalny format: A4
– maksymalna rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
– Interfejsy: USB, Wi-Fi
– wyświetlacz: tak
– Wymiary: wysokość max 70 mm, szerokość maks. 365 mm, głębokość maks. 190 mm
– Waga: maks. 2,5 kg
– Dodatkowo: drukowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych, tusze startowe
– Dodatkowy akumulator (bateria): tak
– Dodatkowo: 4 tusze czarne oraz 4 tusze kolorowe
– gwarancja: minimum 24 miesiące

1 szt. głośnika przenośny na Bluetooth
– łączność bezprzewodowa: Bluetooth, NFC
– sterowanie wbudowane w głośnik
– odbieranie/odrzucanie połączeń
– moc głośników: do 9 W
– wbudowany akumulator (do 10 h pracy)
– wbudowany mikrofon
– waga: maks 0,5 kg
– dodatkowo: kolor czarny lub szary, wyjście słuchawkowe
– rodzaj zestawu: 2,0 lub wyżej
– gwarancja: minimum 24 miesiące

Informacje dodatkowe:

Wyłączamy możliwość złożenia oferty na samodzielnie składany komputer przez dostawcę.
Ubezpieczona dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:
Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

Termin dostawy: do 21 dni od wysłania zlecenia.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, z wyjątkiem 1 szt. mobilnej drukarki kolorowej.

Oferta musi zawierać:
– Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu,
– Cenę brutto,
– Okres gwarancji,
– Termin realizacji zlecenia,
– Warunki płatności,
– Sposób dostawy,
– Informację o kosztach dodatkowych (jeśli występują),
– Czas związania ofertą (min. do 1 czerwca 2017 r.).

Forma płatności:
Przedpłata, przelew, płatność przy odbiorze.

KRYTERIA WYBORU
Kryteria formalne:

– Termin nadesłania ofert
– Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

Kryteria pozostałe:
– Termin realizacji zamówienia,
– Cena.

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Zleceniodawca: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
NIP: 851 317 1320

Należy mieć na uwadze, że wszystkie powyższe komponenty stanowią 1 zestaw komputerowy, co oznacza, iż muszą być ze sobą kompatybilne.

W razie propozycji zamiany poszczególnych elementów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

loga-inkub-pasek

===================================

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017

Szczecin, 15.05.2017 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup mobilnego sprzętu komputerowego (laptop, monitor, stacja dokująca, klawiatura z myszką, drukarka kolorowa), który będzie wykorzystywany w pracy Brokera Innowacji, m.in. na imprezach targowych oraz spotkaniach biznesowych.

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Kalkulacja powinna zawierać cenę brutto.
 2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: k.frontczak@innoam.pl
 4. Zakładany termin zakupu sprzętu: maj-czerwiec 2017.
 5. Termin składania ofert: 23 maj 2017 r. godz. 22:00.

Przedmiot zamówienia  / zakres zakupu

1 szt. Laptop wraz z oprogramowaniem (wiodące marki np. HP, Lenovo, ASUS)
– Typ zainstalowanego procesora: Intel Core i7
– Oprogramowanie: Windows 10 (wersja 64 bitowa)
– Pamięć RAM: 16 GB typu DDR4
– Pojemność zainstalowanego dysku: min. 480 GB SSD
– Karta graficzna: dedykowana
– Matryca: matowa, LED
– Waga: do 1,5 kg
– Wyświetlacz 13,3 cala
– Wbudowane min. 3 porty USB, w tym 1 USB 3.0/3.1
– Wymiary: wysokość max 20 mm, szerokość maks. 350 mm, głębokość maks. 240 mm
– Dodatkowo: Bluetooth, podświetlana klawiatura, kamera internetowa, zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, etui na laptopa, zasilacz, gniazdo karty SD, karta Wi-Fi
– Gwarancja: min. 24 miesiące.

1 szt. monitor (wiodące marki np. HP, Lenovo, ASUS)
– zintegrowany z laptopem
– przekątna: 24”
– Matryca: matowa, LED
– Format ekranu: 16:9
– Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)
– Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,5 mln
– Czas reakcji: 5ms
– Waga: maks. 4 kg
– Głośniki: tak
– Tryby wyświetlania: min. 4
– Dodatkowo: regulacja kąta pochylenia
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. stacja dokująca
– Kompatybilność: uniwersalna
– Rodzaje wejść: Gniazdo mikrofonowe – 1 szt., DVI-D – 1 szt., DisplayPort – 1 szt., RJ-45 – 1 szt., Gniazdo słuchawkowe – 1 szt., USB 3.0 – min. 6 szt., DVI-I – 1 szt.
– Wymiary: wysokość max 45 mm, szerokość maks. 180 mm, głębokość maks. 95 mm
– Waga: maks. 800 g
– Dodatkowo: obsługa monitora Ultra HD 4K, plug& play
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. klawiatura bezprzewodowa z myszką
– Typ: multimedialna
– Łączność: bezprzewodowa
– Interfejs: USB, 2,4 GHz
– Klawisze multimedialne oraz funkcyjne
– Wymiary: wysokość maks. 30 mm, szerokość maks. 200 mm, długość maks. 500 mm
– Profil myszy: uniwersalny
– Dodatkowo: podpórka pod nadgarski, cicha praca klawiszy, nanoodbiornik
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. mobilna drukarka kolorowa z baterią
– technologia druku: atramentowa, kolorowa
– maksymalny format: A4
– maksymalna rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
– Interfejsy: USB, Wi-Fi
– wyświetlacz: tak
– Wymiary: wysokość max 70 mm, szerokość maks. 365 mm, głębokość maks. 190 mm
– Waga: maks. 2,5 kg
– Dodatkowo: drukowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych, tusze startowe
– Dodatkowy akumulator (bateria): tak
– Dodatkowo: 4 tusze czarne oraz 4 tusze kolorowe
– gwarancja: minimum 24 miesiące

Informacje dodatkowe:

Wyłączamy możliwość złożenia oferty na samodzielnie składany komputer przez dostawcę.
Ubezpieczona dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:
Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

Termin dostawy: do 21 dni od wysłania zlecenia.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, z wyjątkiem 1 szt. mobilnej drukarki kolorowej.

Oferta musi zawierać:
– Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu,
– Cenę brutto,
– Okres gwarancji,
– Termin realizacji zlecenia,
– Warunki płatności,
– Sposób dostawy,
– Informację o kosztach dodatkowych jeśli występują,
– Czas związania ofertą.

Forma płatności:
Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na podstawie protokołu odbioru sprzętu.

Kryteria wyboru
Kryteria formalne:

– Termin nadesłania ofert
– Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

Kryteria pozostałe:
– Termin realizacji zamówienia,
– Cena.

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Zleceniodawca: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
NIP: 851 317 1320

Należy mieć na uwadze, że wszystkie powyższe komponenty stanowią 1 zestaw komputerowy, co oznacza, iż muszą być ze sobą kompatybilne.

W razie propozycji zamiany poszczególnych elementów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

 

loga-inkub-pasek

===================================

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017

Szczecin, 4.05.2017 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4) przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup mobilnego sprzętu komputerowego (laptop, monitor, stacja dokująca, klawiatura z myszką, drukarka kolorowa), który będzie wykorzystywany w pracy Brokera Innowacji, m.in. na imprezach targowych oraz spotkaniach biznesowych.

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Kalkulacja powinna zawierać cenę brutto.
 2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: k.frontczak@innoam.pl
 4. Zakładany termin zakupu sprzętu: maj 2017.
 5. Termin składania ofert: 13 maj 2017 r. Decyduje data przesłania e-maila.

Przedmiot zamówienia  / zakres zakupu

1 szt. Laptop wraz z oprogramowaniem (wiodące marki np. HP, Lenovo, ASUS)
– Typ zainstalowanego procesora: Intel Core i7
– Oprogramowanie: Windows 10 Home lub Windows 10 Pro (wersja 64 bitowa)
– Pamięć RAM: 16 GB
– Pojemność zainstalowanego dysku: min. 500 GB SSD
– Rodzaj zainstalowanej pamięci: min. DDR4
– Wielkość pamięci karty graficznej: min. 2000 MB
– Karta graficzna: dedykowana (np. NVIDIA)
– Matryca: matowa, LED
– Waga: do 2 kg
– Wyświetlacz 13,3 cala
– Wbudowany port USB 3.0 (minimum 1)
– Interfejsy: min. 4 x USB
– Karta Wi-Fi: min. 802.11 ac
– Dodatkowo: Bluetooth, podświetlana klawiatura, kamera internetowa, zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, etui na laptopa, zasilacz, gniazdo karty SD
– Gwarancja: min. 24 miesiące.

1 szt. monitor (wiodące marki np. HP, Lenovo, ASUS)
– zintegrowany z laptopem
– przekątna: min. 24”
– Matryca: matowa, LED
– Format ekranu: 16:9
– Rozdzielczość ekranu: 16:9
– Częstotliwość odświeżania: 1920 x 1080 (FullHD)
– Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16 mln
– Czas reakcji: 1ms
– Waga: maks. 3,5 kg
– Głośniki: tak
– Obrotowy ekran: nie
– Tryby wyświetlania: min. 6
– Dodatkowo: możliwość zabezpieczenia linką, regulacja kąta pochylenia,
– Gwarancja: 36 miesięcy

1 szt. stacja dokująca
– Kompatybilność: uniwersalny
– Rodzaje wejść: Gniazdo mikrofonowe – 1 szt., DVI-D – 1 szt., DisplayPort – 1 szt., RJ-45 – 1 szt., Gniazdo słuchawkowe – 1 szt., USB 3.0 – min. 6 szt., DVI-I – 1 szt.
– Wymiary: wysokość max 45 mm, szerokość maks. 180 mm, głębokość maks. 90 mm
– Waga: maks. 800 g
– Dodatkowo: obsługa monitora Ultra HD 4K, plug& play
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. klawiatura bezprzewodowa z myszką
– Typ: multimedialna
– Łączność: bezprzewodowa
– Interfejs: USB, min. 2,2 GHz
– Klawisze multimedialne oraz funkcyjne: tak
– Obsługiwane systemy: Windows
– Wymiary: wysokość max 30 mm, szerokość maks. 200 mm, długość maks. 500 mm
– Sensor myszy: np. BlueTrack
– Profil myszy: standardowy
– Połączenie z komputerem na odległość: minimum 6 metrów
– Dodatkowo: podpórka pod nadgarski, cicha praca klawiszy, nanoodbiornik
– Gwarancja: min. 24 miesiące

1 szt. mobilna drukarka kolorowa z baterią
– technologia druku: atramentowa, kolorowa
– maksymalny format: A4
– maksymalna rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
– Interfejsy: USB, Wi-Fi
– wyświetlacz: tak
– Wymiary: wysokość max 70 mm, szerokość maks. 365 mm, głębokość maks. 190 mm
– Waga: maks. 2,5 kg
– Dodatkowo: drukowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych, tusze startowe oraz 4 dodatkowe tusze czarne oraz 4 dodatkowe tusze kolorowe
– Dodatkowy akumulator (bateria): tak
– gwarancja: minimum 24 miesiące


Informacje dodatkowe:

Wyłączamy możliwość złożenia oferty na samodzielnie składany komputer przez dostawcę.
Ubezpieczona dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:
Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin

Termin dostawy: do 14 dni od wysłania zlecenia.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
, z wyjątkiem 1 szt. mobilnej drukarki kolorowej.

Oferta musi zawierać:
– Dokładną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu,
– Cenę brutto,
– Okres gwarancji,
– Termin realizacji zlecenia,
– Warunki płatności,
– Sposób dostawy,
– Informację o kosztach dodatkowych jeśli występują,
– Czas związania ofertą.

Forma płatności:
Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na podstawie protokołu odbioru sprzętu.

Kryteria wyboru
Kryteria formalne:

– Termin nadesłania ofert
– Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

Kryteria pozostałe:
– Termin realizacji zamówienia,
– Cena.

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Zleceniodawca: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
NIP: 851 317 1320

Należy mieć na uwadze, że wszystkie powyższe komponenty stanowią 1 zestaw komputerowy, co oznacza, iż muszą być ze sobą kompatybilne.
W razie propozycji zamiany poszczególnych elementów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09.

 

loga-inkub-pasek