Architektura Naukowej Bazy Danych w dziedzinie Badań Naukowych i Prac rozwojowych

Pełna nazwa wynalazku: Architektura Naukowej Bazy Danych w dziedzinie Badań Naukowych i Prac rozwojowych

Dla: jednostek naukowych

Zakres branżowy: szkolnictwo wyższe, IT

Typ oczekiwanej współpracy: sprzedaż licencji

Forma własności intelektualnej: know-how, prawa autorskie

Technology Readiness Level: VI – działa w intranecie