Architektura informatycznego systemu obsługi procesu wydawniczego

Pełna nazwa wynalazku: Architektura informatycznego systemu obsługi procesu wydawniczego wspomagającego współpracę na linii Autor – Recenzent – Redaktor/Edytor

Dla: jednostek naukowych

Zakres branżowy: szkolnictwo wyższe, IT

Typ oczekiwanej współpracy: sprzedaż licencji

Forma własności intelektualnej: know-how, prawa autorskie

Technology Readiness Level: V