Wynalazki AM

Fotografia: www.navdec.com

Fotografia: www.navdec.com

Oferujemy Państwu własność przemysłową Akademii Morskiej w Szczecinie. Centrum Innowacji jest spółką celową uczelni, powołaną do życia w celu skomercjalizowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Cały proces oparty jest na podstawie umowy powierzenia zarządzania Prawami Własności Intelektualnej uczelni, podpisanej pomiędzy władzami uczelni oraz spółki.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. ma pełne prawa do negocjacji warunków sprzedaży licencji, praw oraz know-how technologii, jakie powstają na Akademii Morskiej w Szczecinie.

Zachęcamy do zapoznania się z portfolio wynalazków. Jesteśmy otwarci na rozmowę w zakresie formy inwestowania w technologie.

 1. Neuronowy filtr śledzący
  Dla: producentów radarów morskich i systemów nawigacyjnych typu ECDIS, INS.
 2. Ochrona brzegów przed falami morskimi
  Dla: administracji nabrzeży morskich, samorządów miejscowości nadmorskich, parków narodowych, portów morskich, stoczni.
 3. Energia z fal morskich
  Dla: producentów energii elektrycznej, samorządów miejscowości nadmorskich, portów morskich, stoczni.
 4. Ocena cech stanu technicznego rozpylaczy wtryskiwaczy
  Dla: stoczni, armatorów, producentów silników.
 5. Metalowo-ceramiczne piany kompozytowe
  Dla: producentów samochodów, samolotów, statków, maszyn i urządzeń, osłon przeciwpożarowych, osłon dźwiękochłonnych i tłumiących drgania, broni, pojazdów i elementów militarnych, konstruktorów, armatorów, stoczni.
 6. System do pomiaru wielkogabarytowych wałów korbowych silników okrętowych
  Dla: stoczni, armatorów, producentów silników.
 7. Bezpieczny i niezawodny rozruch oraz ekonomiczna praca silników wysokoprężnych
  Dla: producenci spalinowych silników wysokoprężnych, armatorzy, producenci systemów nadzoru i diagnostyki maszyn, stocznie.
 8. Wtryskiwacz paliwa
  Dla: stoczni, armatorów, producentów silników, przedsiębiorstw transportowych związane z eksploatacją urządzeń z silnikami z zapłonem samoczynnym.
 9. Homogenizator statyczny
  Dla: stoczni, armatorów, producentów cieczy roboczych, przedsiębiorstw energetyki lądowej.
 10. Bezinwazyjna metoda diagnostyczna rozpylaczy paliwa silników wysokoprężnych
  Dla: stoczni, armatorów, producentów spalinowych silników wysokoprężnych.
 11. Hydrocyklon odolejający
  Dla: armatorzy, lokomotywownie, bazy autobusowe, rafinerie przerabiające paliwa, warsztaty samochodowe, stocznie
 12. Układ do oceny obciążenia maszyny sterowej statku
  Dla: producenci maszyn sterowych statków, producenci autopilotów okrętowych, producenci aparatury pomiarowo sygnalizacyjnej
 13. Sposób wyznaczania mocy indykowanej silników tłokowych
  Dla: armatorzy, producenci silników, producenci przyrządów pomiarowych
 14. System pilotowo-dokujący PNDS dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich
  Dla: armatorzy, porty, firmy branżowe.

 

W przypadku dalszych pytań co do szczegółów danej technologii prosimy o kontakt.