Wynalazki AM

Oferujemy Państwu własność przemysłową Akademii Morskiej w Szczecinie. Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. ma pełne prawa do negocjacji warunków sprzedaży licencji, praw oraz know-how technologii, jakie powstają na naszej uczelni.

Zachęcamy do zapoznania się z portfolio wynalazków. Jesteśmy otwarci na rozmowę w zakresie formy inwestowania w technologie.

 1. Neuronowy filtr śledzący
  Dla: producentów radarów morskich i systemów nawigacyjnych typu ECDIS, INS.
 2. Energia z fal morskich (Podwodny zespół prądotwórczy)
  Dla: producentów energii elektrycznej, samorządów miejscowości nadmorskich, portów morskich, stoczni.
 3. Metalowo-ceramiczne piany kompozytowe
  Dla: producentów samochodów, samolotów, statków, maszyn i urządzeń, osłon przeciwpożarowych, osłon dźwiękochłonnych i tłumiących drgania, broni, pojazdów i elementów militarnych, konstruktorów, armatorów, stoczni.
 4. Pomiar wielkogabarytowych wałów korbowych silników okrętowych
  Dla: stoczni, armatorów, producentów silników.
 5. Bezpieczny i niezawodny rozruch oraz ekonomiczna praca silników wysokoprężnych
  Dla: producentów spalinowych silników wysokoprężnych, armatorów, producentów systemów nadzoru i diagnostyki maszyn, stoczni.
 6. Wtryskiwacz paliwa
  Dla: stoczni, armatorów, producentów silników, przedsiębiorstw transportowych związane z eksploatacją urządzeń z silnikami z zapłonem samoczynnym.
 7. Homogenizator statyczny
  Dla: stoczni, armatorów, producentów cieczy roboczych, przedsiębiorstw energetyki lądowej.
 8. Bezinwazyjna metoda diagnostyczna rozpylaczy paliwa silników wysokoprężnych
  Dla: stoczni, armatorów, producentów spalinowych silników wysokoprężnych.
 9. Ocena obciążenia maszyny sterowej statku
  Dla: producentów maszyn sterowych statków, autopilotów okrętowych, aparatury pomiarowo sygnalizacyjnej
 10. Wyznaczanie mocy indykowanej silników tłokowych
  Dla: armatorów, producentów silników, przyrządów pomiarowych
 11. System pilotowo-dokujący PNDS dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich
  Dla: armatorów, portów, firm branżowe.
 12. Stop lutowniczy elementów pian aluminiowych
  Dla: producentów samochodów, samolotów, statków, maszyn i urządzeń, osłon przeciwpożarowych, dźwiękochłonnych i tłumiących drgania, broni, pojazdów i elementów militarnych, konstruktorów, armatorów.
 13. Silnik z pionowym ustawieniem wału napędowego napędzany przepływem płynu
  Dla: producentów silników, armatorów.
 14. Głowica sensora drgań wolnego końca wału
  Dla: stoczni, armatorów, producentów silników, przedsiębiorstw transportowych
 15. Repozytorium internetowego czasopisma naukowego
  Dla: szkolnictwo wyższe, IT
 16. Obróbka kawitacyjna pulpy kompozytu w celu oddzielania składników kompozytu
  Dla: producentów maszyn i urządzeń, pojazdów, konstruktorów, stoczni, firm tekstylnych
 17. Przyrząd do pomiarów odkształceń wałów korbowych
  Dla: stoczni, armatorów, producentów silników
 18. Architektura Naukowej Bazy Danych w dziedzinie Badań Naukowych i Prac rozwojowych
  Dla: szkolnictwo wyższe, IT
 19. Architektura informatycznego systemu obsługi procesu wydawniczego
  Dla: szkolnictwo wyższe, IT
 20. AOSYS – Adaptacyjny i Odporny System Automatycznej Stabilizacji kursu statku nowej generacji
  Dla: producenci robotów mobilnych, autonomicznych pojazdów podwodnych i nawodnych oraz producentów autonomicznych pojazdów latających (dronów).

W przypadku dalszych pytań co do szczegółów danej technologii prosimy o kontakt.