Projekty unijne

Centrum Innowacji zachęca Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie opracowania oraz realizacji projektów unijnych. Posiadamy rozległe doświadczenie w zakresie pozyskiwania, prowadzenia oraz rozliczania dotacji. Obecnie współpracujemy z siecią sprawdzonych ekspertów i firm doradczych, które będą w stanie przygotować projekt na wysokim poziomie technicznym oraz merytorycznym.

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o wypełnienie oraz odesłanie FORMULARZA z pomysłem. Pozwoli nam to przejrzeć dostępne źródła finansowania oraz określić szansę na pozyskanie dotacji. Jest to usługa bezpłatna.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 (RPO)
imagesProgram Regionalny to jedna z metod realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Wsparcie pochodzące z Programu koncentruje się na trzech podstawowych obszarach: gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo. W ramach RPO możliwe jest sfinansowanie wielu działań na rzecz jednostek pozarządowych, samorządowych oraz przedsiębiorstw.
Do końca czerwca 2016 r. trwa nabór projektów do Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (Typ „Małe projekty B+R”), w ramach którego przedsiębiorcy mogą dofinansować zakup w jednostce naukowej usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub technologii (obszar: chemia, przemysł metalowo-maszynowy).
Pełna oferta znajduje się TUTAJ.

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (POWER)
logo POWERProgram wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.
Pełna oferta znajduje się TUTAJ.

 

SME INSTRUMENT
Nawiązaliśmy współpracę z Ateknea Solutions, podmiotem wspierającym międzynarodowy rozwój firm badawczo-innowacyjnych. Celem jest wsparcie MŚP w zakresie aplikowania o środki programu Horyzontu 2020, będącego największym w historii programem finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.smes-in-h2020
Za nami pierwszy sukces – nasz spin-out Sup4NAv otrzymał dofinansowanie w tzw. Fazie 1 SME INSTRUMENT!

SME Instrument to fundusz kierowany do tych firm, które mają innowacyjny pomysł na technologię, produkt lub usługę do dalszego rozwoju i komercjalizacji, ale potrzebują finansowania, aby zweryfikować, rozwinąć i wprowadzić go na docelowy rynek.
Finansowanie jest bardzo atrakcyjne, ponieważ na starcie (etap wykonania dokumentacji biznesowej oraz technicznej) sięgać może do 50 000 EUR ryczałtu (okres realizacji – 6 miesięcy). A przygoda z SME Instrument wcale nie musi się kończyć na biznesplanie, ponieważ po zakwalifikowaniu do etapu II, można sięgnąć nawet po 3 000 000 EUR na prototyp czy akcje pilotażowe. W konsekwencji produkt będzie gotowy do wdrożenia lub pozyskania inwestora.

The SME Instrument phasesReasumując, wsparcie oferowane jest w 3 fazach:

  • Faza 1 – koncepcja i ocena wykonalności – do 50 000 EUR na 6 miesięcy.
  • Faza 2 – B+R, działania demonstracyjne – 1 000 000 – 3 000 000 EUR na 12-24 miesiące.
  • Faza 3 – komercjalizacja – wsparcie firmy w dostępie do inwestorów.

Obecnie jest to najgorętszy fundusz inwestycyjny dla MŚP w Europie.

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z biurem Spółki.