Usługi eksperckie

laboratoria AM 1Oferujemy realizację prac badawczo-rozwojowych, ekspertyz, analiz, opinii (o innowacyjności oraz dla ubezpieczycieli), audytów (technologiczne, prawno-finansowe , energetyczne), szkoleń branżowych.
Udostępniamy Państwu wykwalifikowaną kadrę naukową w szeroko rozumianych obszarach nawigacji, mechaniki, elektryki, logistyki, transportu, IT oraz ekonomii. Udostępniamy również możliwość skorzystania z naszych laboratoriów.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE:

 • Badanie w zakresie poprawy efektywności procesów produkcyjnych oraz logistycznych we wskazanym przedsiębiorstwie przemysłu chemicznego
 • Analiza Ryzyka eksploatacji kontenerowców nad gazociągiem Nord Stream w aspekcie projektowanego terminalu kontenerowego
 • Ekspertyza w zakresie projektu wynalazczego pływającego, wielomodułowego kombajnu do pozyskiwania energii z fal morskich
 • Szkolenie z symulacji pracy maszyn, urządzeń i systemów siłowni okrętowej
 • Ekspertyzy certyfikacyjne (m.in. kooperacja z Lloyd Register) dla okrętowego silnika pomocniczego – współpraca z armatorami z całego świata
 • Wykonanie części studium wykonalności dla rozwoju gospodarki śródlądowej
 • Badanie przyczyn uszkodzeń elementu silnika napędu głównego na promie morskim
 • Kalibracja miernika zaolejenia odolejacza typu OCA na statku zacumowanym w szczecińskim porcie
 • Badanie zużycia końcówek wtryskiwaczy oraz innych elementów silnika okrętowego
 • Przeprowadzenie badań próbek paliwa dla armatora z Polski
 • Opracowanie studium wykonalności dla rozwoju gospodarki śródlądowej

PRZYKŁADOWE LABORATORIA AM:

Jesteśmy otwarci na kolejne przedsięwzięcia. Nasza kadra oraz sprzęt czeka na Państwa zapytanie.