Usługi eksperckie oraz B+R

Oferujemy realizację prac badawczo-rozwojowych, ekspertyz, analiz, opinii, audytów, biznesplanów oraz szkoleń branżowych, w szeroko rozumianych obszarach:

  • nawigacji, inżynierii ruchu morskiego, technologii morskich, geoinformatyki
  • mechaniki, automatyki, sprawności urządzeń i maszyn, właściwości fizyko-chemicznych oraz wytrzymałości materiałów, właściwości paliw,
  • eksploatacji urządzeń i systemów elektrycznych oraz energetycznych,
  • logistyki, transportu, IT, ekonomii,
  • geodezji i fotogrametrii.

laboratoria AM 1PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Ekspertyzy, prace badawczo-rozwojowe, biznesplany:
-
Oszacowanie potencjału rynku, przygotowanie do działań promocyjnych oraz prezentacji inwestorskiej dla technologii X
- Ekspertyza w zakresie projektu wynalazczego pływającego, wielomodułowego kombajnu do pozyskiwania energii z fal morskich
- Analiza ryzyka eksploatacji kontenerowców nad gazociągiem Nord Stream w aspekcie projektowanego terminalu kontenerowego
- Ekspertyzy certyfikacyjne dla okrętowego silnika pomocniczego – współpraca z armatorami z całego świata
- Badanie w zakresie poprawy efektywności procesów produkcyjnych oraz logistycznych w przedsiębiorstwie przemysłu chemicznego
- Ocena wniosków aplikacyjnych do projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talent”
- Analiza skutków społecznych, finansowych oraz prawnych implementacji do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Rady 2014/112/UE wykonującej Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym
- Ekspertyza wskazująca możliwości zasilania promów cumujących przy nabrzeżach Terminala Promowego w Świnoujściu w energię elektryczną z lądu

Prace zlecone, techniczne:
- Badanie przyczyn uszkodzeń elementu silnika napędu głównego na promie morskim
- Kalibracja miernika zaolejenia odolejacza typu OCA na statku zacumowanym w szczecińskim porcie
- Badanie zużycia końcówek wtryskiwaczy oraz innych elementów silnika okrętowego
- Badania próbek paliwa dla armatorów oraz osób fizycznych
- Oszacowanie jakości pokrycia lakierniczego na statku typu HouseBoat armatora niemieckiego

Opinie, audyty:
- Ekspertyza związana z realizacją projektu w ramach RPO WM 2007-2013 (opinia ekspercka w toku postępowania administracyjnego)
- Wstępna analiza zużycia energii oraz opinia dotycząca harmonogramu i zakresu prowadzenia certyfikacji efektywności energetycznej
- Opinia o innowacyjności dla NZOZ do Regionalnego Programu Operacyjnego W. Wielkopolskiego

Szkolenia:
- Symulacja pracy maszyn, urządzeń i systemów siłowni okrętowej
- Ochrona własności przemysłowej – aspekty prawne oraz praktyczne
- Budowa maszyn i urządzeń – podstawy
- Innowacyjne modele biznesowe jako klucz do międzynarodowego sukcesu – design thinking