Wyniki drugiego konkursu na przyznanie Minigrantu w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”

By | 25 października, 2021

Mamy przyjemność poinformować, iż Rada Inwestycyjna w składzie: – prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – Prorektor ds. Nauki PUM, – dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS – Prorektor ds. Nauki AMS, – p. Paweł Bochniarz – MIT Enterprise Forum Polska, – p. Marek Matulewicz – KOMA NORD sp. z o.o., – p. Roman Haberek – Autocomp Management sp. z o.o. podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 6 projektom złożonym w ramach drugiego konkursu na przyznanie Minigrantu w projekcie… Read More »

II konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” – informacje.

By | 19 października, 2021

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, iż wszystkie złożone wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną i tym samym zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu – oceny merytorycznej. Posiedzenie Rady Inwestycyjnej rozpocznie się w dniu 22 października 2021 r. o godzinie 10:30 w formie online na platformie MS Teams. Kolejność wystąpień przed Radą Inwestycyjną w dniu 22.10.2021 r., w ramach II konkursu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, jest następująca: Lp. Godziny prezentacji Numer wniosku 1.… Read More »

Wyjaśnienie – II konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”

By | 14 października, 2021

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie możliwej kompozycji zespołu wnioskodawcy (uczestnicy konkursu), niniejszym wskazujemy, że zapisy zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w II Konkursie na przyznanie Minigrantu w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, w szczególności w zakresie definicji Uczestnika Konkursu, Zespołu Badawczego, Doktoranta i Studenta oraz Pracownika Naukowego, należy odczytywać łącznie. Oznacza to, że w skład zespołów mogą wchodzić pracownicy naukowi, studenci lub doktoranci, ale tylko pod… Read More »

Drugie Q&A do II konkursu na Minigrant – Inkubator Innowacyjności 4.0

By | 11 października, 2021

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym 2. Q&A dotyczącym naboru wniosków do II konkursu na przyznanie Minigrantu w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, 15.10.2021 r. o godzinie 10:30! Zapisy na wydarzenie pod adresem: https://app.evenea.pl/event/876965-2/ To świetna okazja do zadawania pytań odnośnie konkursu oraz rozwiania Państwa wszelkich wątpliwości!   Link do informacji na stronie Lidera: https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt   Daniel Wiaterek Prezes Zarządu Szczecin, dn. 11.10.2021 r.