Monthly Archives: czerwiec 2014

2 Międzynarodowy Kongres Morski Młodych

Debata PIG co prowadzęZachęcamy do udziału w 2 Międzynarodowym Kongresie Morskim Młodych, który odbędzie się 11 czerwca 2014 r. w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej al. Piastów 42, Aula na parterze. Prezes Centrum Innowacji poprowadzi debatę: Perspektywy w sektorze gospodarki morskiej widziane oczami studentów, przedsiębiorców oraz uczelni wyższych. Swój udział zapowiedzieli:

  • Dariusz Więcaszek, Prezes Północnej Izby Gospodarczej
  • Andrzej Cieśliński, Prezes Zarządu, Żegluga Polska S.A.
  • Zbigniew Miklewicz, Prezes ZMPSIŚ
  • Arkadiusz Wójcik, Prezes Unibaltic sp. z o.o.
  • Andrzej Podlasiński, Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego KLASTRA MORSKIEGO
  • dr inż. II of. mech. okr. Piotr Treichel, Prorektor ds. Nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie
  • Michał Majek, Ambasador Ligii Odpowiedzialnego Biznesu

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 12:00 – 14:00. Więcej informacji oraz zapisy.

 

Zachodniopomorskie Noble przyznane!

Gala podsumowująca 13. edycję zachodniopomorskiej gali nauki odbyła się w niedzielny wieczór w auli Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. W dwunastu poprzednich edycjach nagrodzono 76 prac.

Fotografia: www.navdec.com

Fotografia: www.navdec.com

Wśród zwycięzców są nasi naukowcy – to 11-osobowy zespół pod kierunkiem prof. Zbigniewa Pietrzykowskiego z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej. Panowie zdobyli Nobla za opracowanie systemu NAVDEC ułatwiającego bezpieczne prowadzenia jednostki pływającej. Jest to nawigacyjny system wspomagania podejmowania decyzji. System analizuje sytuację na morzu i proponuje wybór kursu.

Przypominamy, że dzięki wsparciu finansowemu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz pomocy Centrum Transferu Technologii Morskich, system NAVDEC jest komercjalizowany. Więcej o tym można przeczytać na stronie www.navdec.com oraz podstronie CIAM.
Należy także zwrócić uwagę na fakt, że prezesem Sup4Nav Sp. z o.o., podmiotu komercjalizującego produkt, jest dr inż. st. of. Piotr Wołejsza, absolwent Programu Top 500 Innovators (podobnie jak dr inż. of. wacht. Witold Kazimierski – członek 11-osobowego zespołu twórców).
Więcej o Noblach na stronie Gazety Wyborczej.