Monthly Archives: październik 2014

Drugie miejsce Sup4Nav Sp. z o.o. w prestiżowym konkursie Galileo Masters!

Uroczystą, międzynarodową galą w Niemczech zakończyła się 23 października tegoroczna edycja konkursu „Galileo Masters” na najciekawsze zastosowanie nawigacji satelitarnej.image001

Na międzynarodowej gali w Berlinie ogłoszono laureatów 26 edycji regionalnych, w tym Polskiej, i 7 nagród specjalnych. Od 2004 roku w ramach inicjatywy European Satellite Navigation Competition, czyli Galileo Masters, wyłaniane i nagradzane są najlepsze koncepcje oraz usługi i produkty z obszaru nawigacji satelitarnej w zastosowaniach codziennych. W tym roku do konkursu wpłynęły łącznie 434 projekty, które zgłoszone zostały przez pomysłodawców z ponad 40 państw.

Na głównego zwycięzcę konkursu Galileo Masters, spośród laureatów edycji regionalnych, wybrano projekt zespołu z koncernu Airbus: „Low-Cost PRS Receiver for Positioning and Timing Enabled by an Assistance Server”.

Drugie miejsce w edycji polskiej zajęła spółka Sup4Nav, spin-out Akademii Morskiej w Szczecinie, za innowacyjny nawigacyjny system wspomagania decyzji NAVDEC!

NAVDEC zdobył również drugą nagrodę w kategorii University Challenge.ESNC_ac-labels_2014_poland2nd

To kolejne tegoroczne wyróżnienie dla naukowców ze Szczecina. W tym roku znaleźli się już w finale konkursu Polski Wynalazek Roku, uzyskali wyróżnienie w konkursie gospodarczym „Busole biznesu” organizowanym przez prezydenta miasta Szczecin oraz zostali nagrodzeni Zachodniopomorskim Noblem, za komercjalizację systemu NAVDEC.

Czas na szczecińskie aplikacje – pilotażowy program współpracy w ramach TechKlubu Szczecin oraz Samsung LABO!

Samsung_LABO_LOGOZ dużą satysfakcją informujemy, że podjęliśmy współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach której wspieramy współpracę TechKlubu Szczecin i pilotażowej edycji programu Samsung LABO!

Samsung LABO to pierwszy w regionie zachodniopomorskim projekt partnerstwa biznesu ze środowiskiem akademickim. Kilkudziesięciu studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w specjalnym laboratorium wyposażonym w różne platformy sprzętowe firmy Samsung, będzie uczyć się tworzyć aplikacje na trzy platformy – Android, Tizen i SmartTV, a także dowie się jak odnieść sukces komercyjny w branży ICT. Uczelnia niedawno otworzyła laboratoria, które powstały we współpracy z Samsung Electronics Polska.

Jest to pierwsza tak szeroko zakrojona współpraca biznesu i nauki w regionie zachodniopomorskim z tak dużą firmą IT, którą będziemy mieli okazję być częścią.szczecin

Już dziś zapraszamy na Spotkanie inspiracyjne, które odbędzie się 27 października (poniedziałek), w godzinach 16:00-19:30. Biorą w nim udział zrekrutowani słuchacze LABO, przedstawiciele Samsung oraz TechKlubu Szczecin. Seminarium ma charakter wydobywczy i odbywa się w formule World Cafe. Celem jest identyfikowanie problemów miejskich. Następnie uczestnicy wymyślają technologie, które mogą być odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę. Na tej podstawie powstają pomysły na projekty, które mogą być kontynuowane w trakcie części technologicznej kursu (która rusza 28 października i potrwa do końca 2014 roku).

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne tutaj. W przypadku pytań prosimy o kontakt. OFERTA JEST KIEROWANA DO UCZESTNIKÓW TECHKLUBU SZCZECIN.

Kurs w ramach pilotażowej edycji programu Samsung LABO prowadzony będzie przez specjalistów z Centrum Badawczo-Rozwojowego Samsung oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w postaci sześciu bloków zajęciowych (biznesowych oraz technicznych).Materiały prasowe Samsung LABO

Materiały prasowe Samsung LABOMateriały prasowe Samsung LABO

 

Szkolimy z symulacji pracy maszyn, urządzeń i systemów siłowni okrętowej

Centrum Innowacji podpisało umowę szkoleniową polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu siłami kadry naukowej AM szkolenia w zakresie zestawu szkolno-treningowego do symulacji pracy maszyn, urządzeń i systemów 2012-11-08-imo-tier-iii-nox-compliant-marine-diesel-engine-by-man-and-hhi-emd-figure-1siłowni okrętowej, w zakresie teorii, budowy, zasad działania, obsługi i typowych prac naprawczych urządzeń siłowni.
Szkolenie będzie prowadzone zgodnie ze wszelkimi regulacjami krajowymi.

Szkolenia obejmują realizację procedur związanych z przygotowaniem do uruchomienia, uruchomieniem, eksploatacją i odstawieniem siłowni okrętowej oraz wprowadzania poprzez moduł wirtualny do szkolenia sytuacji awaryjnych.

Okres realizacji przedsięwzięcia potrwa do końca 2014 r.

Centrum Innowacji Operatorem Laboratorium Zielona Energetyka!

13 października 2014 r. pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie, reprezentowaną przez JM Rektora prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisława Gucmę a Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., reprezentowaną przez AMSzczecin-logoPrezesa zarządu Konrada Frontczaka, podpisana została umowa na Operatora Laboratorium Zielona Energetyka.

Umowa ta dotyczy wyboru podmiotu, który będzie prowadził prace polegające na komercyjnym wykorzystaniu należącego do uczelni Laboratorium Zielona Energetyka (LZE) i w celu umożliwienia realizacji prac badawczych na zlecenie podmiotów zewnętrznych na zasadach komercyjnych w obszarze prowadzenia badań nad jakością energii produkowanej ze źródeł odnawialnych i wykonywania na zasadach komercyjnych usług zleconych o pokrewnym charakterze. Innowacyjność Laboratorium polega na połączeniu poszczególnych systemów energetycznych, zwłaszcza prądnic, i badaniu ich wzajemnego oddziaływania na produkowaną i przesyłaną energię. Jego przewagą jest także Mobilna Stacja Diagnostyczna, którą można prowadzić badania „na miejscu”, w którym usytuowane są elektrownie wiatrowe (!).

Rozwiązanie, w którym to nie uczelnia publiczna, ale podmiot zewnętrzny obsługuje i zarządza infrastrukturą badawczą jednostki naukowej, jest ciągle czymś nowym w Polsce. W regionie zachodniopomorskim takie podejście nie było dotychczas stosowane. Ma ono jednak wiele plusów, do których należy zaliczyć m.in. szybszą oraz sprawniejszą obsługę zainteresowanego wykorzystaniem potencjału laboratoriów przedsiębiorcy.
Uważamy, że budowane infrastruktury badawcze powinny wspierać nie tylko rozwój nauki, ale także posiadać wartość dla polskiego przemysłu.

Przykładowe usługi LZE:
–    terenowe badania warunków pracy urządzeń produkujących energię i ocena ich stanu technicznego (mobilna stacja diagnostyczna)
–    badania dotyczące tworzenia i stosowania nowych algorytmów pracy prądnicy pierścieniowej
–    badania poprawy jakości generowanej energii elektrycznej
–    badania wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na nowoczesne metody sterowania
–    badania zagadnień związanych z synchronizacją i rozdziałem mocy czynnej i biernej
–    badania wpływu zakłóceń ze strony prądnic i  przekształtników energoelektronicznych (THD)
–    badania niezawodności działania wyłącznika zwarciowego
–    badania wskazań przekładników prądowych i napięciowych
–    badania wpływu zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących od bliskich sieci niskiego napięcia‏

Wybór Operatora został przeprowadzony w procedurze przetargowej na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego.

Wkrótce rozpoczniemy szeroką kampanię promocyjną Laboratorium i jego usług. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Konradem Frontczakiem, kom. 791 810 509, e-mail: k.frontczak@innoam.pl.

fot_6 fot_2 fot_1_2 fot_1 fot_13 fot_7 fot_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pt.:  „ZIELONA ENERGETYKA – Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.02.02-32-003/11-00 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2007-2013

RPO