Monthly Archives: listopad 2014

Spotkanie prezesów spółek celowych w Warszawie

W dniu 25 listopada 2014 r. na terenie Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli spółek celowych, które powstały oraz są w trakcie tworzenia na polskich uczelniach publicznych. Spotkanie te mają wymiar sformalizowany2014-11-25 11.05.07 ponieważ realizowane są w ramach tzw. „Porozumienia spółek celowych”, którego jesteśmy jednym z sygnatariuszy.

Spotkanie należy uznać za udane, uczestnikami było kilkunastu pracowników spółek. Przyjęto kilku nowych członków. Podczas wydarzenie podzieliliśmy się doświadczeniami z poprzedniego roku, swoimi uwagami oraz wątpliwościami dotyczącymi bieżącej pracy oraz przyszłości spółek celowych w Polsce. Jednoznacznie należy stwierdzić, że odpowiednio opracowany schemat transferu technologii na uczelni może przyczynić się do wielu sukcesów na polu komercjalizacji, czego przykładem są doświadczenia typu „poprzedni rok zamknęliśmy dwoma spin-offami oraz 4 sprzedanymi licencjami”.

Podczas dyskusji opracowaliśmy również szereg spraw jakie należy podjąć z NCBR oraz MNiSW, by polski transfer technologii skierować na właściwe tory.