Monthly Archives: luty 2015

Udział w pracach Grupy Roboczej ds. krajowych inteligentnych specjalizacji w Ministerstwie Gospodarki

Uprzejmie informujemy, że Prezes Zarządu Centrum Innowacji, decyzją Komitetu Sterującego w Ministerstwie Gospodarki, został wybrany do prac w ramach Grupy Roboczej ds. rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku mg_logo_poziom_cmyk(GR 9 ds. TRANS).

Spotkania GR stanowią forum wymiany opinii, informacji oraz doświadczeń przedsiębiorców oraz partnerów z otoczenia biznesu i nauki, zaangażowanych w realizację projektów o wspólnej tematyce w zakresie danej inteligentnej specjalizacji, określonej w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

Do zadań GR należy m.in. częściowa ocena wniosków przedsiębiorców, określenie wizji rozwojowej i efektów danej KIS, opracowywanie zmian, uzupełnień oraz nowych KIS, identyfikowanie barier, zagrożeń dla rozwoju danej specjalizacji oraz analiza podstępu w realizacji celów KIS.

Więcej o Krajowych specjalizacjach: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Krajowe+inteligentne+specjalizacje

Spotkania brokerskie w Stargardzie Szczecińskim

We wtorek 10 lutego 2015 r. w Stargardzie Szczecińskim odbyło się duże wydarzenie gospodarcze, którego celem było zbliżenie świata biznesu oraz nauki. W tzw. giełdzie business-to-research uczestniczyły wszystkie publiczne uczelnie wyższe DSC02577oraz jedna prywatna z terenu województwa zachodniopomorskiego. Po drugiej stronie do rozmów zasiedli przedsiębiorcy, tak z terenu Stargardzkiego Parku Przemysłowego, jak i spoza strefy, wśród nich tacy potentaci jak Bridgestone czy Cargotec.

Akademia Morska w Szczecinie była reprezentowana przez Prorektora ds. Nauki dr hab. inż. Artura Bejgera, dr hab. inż. Katarzynę Gawdzińska, dr inż. Macieja Kozaka oraz dr inż. Przemysława Rajewskiego. Wsparcia na miejscu udzielali dyrektor Centrum Transferu Technologii Morskich Dorota Idziaszczyk oraz prezes CIAM.

Rozmowy, przy specjalnie przygotowanych stolikach, dotyczyły możliwości nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej między uczelnią a przedsiębiorstwem. Każde spotkanie trwało 15 minut, po czym uczestnicy zmieniali partnerów i rozpoczynali dyskusję od nowa. Taka formuła moderowanych spotkań, zwana potocznie brokeringiem, ma wiele zalet – w krótkim czasie można zapoznać się z oczekiwaniami wielu potencjalnych partnerów, co nie byłoby możliwe na zwyczajnej, standardowej konferencji.

DSC05602Naukowcy podkreślali zalety wydarzenia. Prorektor ds Nauki dr hab. inż. Artur Bejger: To pierwsze takie spotkanie z taką liczbą przedsiębiorców w jakim uczestniczyliśmy. Krótkie sesje dały nam możliwość zapoznania się z ofertą i możliwościami współpracy. Trzeba teraz to kontynuować. Zadowolona z udziału była profesor Gawdzińska: Odbyłam kilka spotkań, z czego dwa bardzo dobrze rokują na przyszłość. Jestem pozytywnie zaskoczona przygotowaniem firm do spotkań, całkiem sporo o nas wiedzieli. Dr inż. Kozak: Przede wszystkim z częścią tych firm się znamy, była więc okazja do odświeżenia kontaktu. Poza tym cieszę się, że poznałem potencjał innych, z czego mam nadzieję skorzysta Laboratorium Zielona Energetyka. O powrót do korzeni apelował dr inż. Rajewski: Kiedyś kontakty nauki i biznesu były ciągłe, sam wykonywałem szereg praz zleconych. Niestety wiemy co się stało z przemysłem morskim. Czas odbudować te relacje.

DSC05606Dodatkowym elementem wydarzenia była część „otwierająca”, o charakterze konferencyjnym. Po przemowach Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgiera Geblewicza i oficjeli ze Stargardu, Urząd Marszałkowski zaprezentował założenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Był to strzał w przysłowiową 10-tkę, ponieważ rozmowy przy stolikach mogły już konkretyzować się pod kątem środków z RPO. Ponadto w trakcie części konferencyjnej zaprezentowała się firma Cargotec, która realizuje ramowy projekt międzynarodowy z naukowcami ZUT, co jak usłyszeliśmy dało świetne rezultaty i pewność wdrożenia wypracowanej technologii (!).

Całe wydarzenie to pierwsze tego typu i na taką skalę przedsięwzięcie w Polsce, gdy to uczelnie wychodzą do inwestorów z propozycjami współpracy. Uczestnikami było 13 przedsiębiorców (często reprezentowanych przez kilka osób), 38 naukowców z 6 uczelni oraz kilkunastu przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz władz regionalnych (razem ok. 100 osób). Odbyto 86 spotkań B2R w 9 sesjach przy 15 stolikach. Za metodologię odpowiadał RCIiTT ZUT, któremu należą się szczególne podziękowania. Akademia Morska w Szczecinie odbyła 12 oficjalnych spotkań B2R oraz dodatkowo kilka kuluarowych.DSC05618

Jest to pierwsze podejście do zmian, które pragniemy wprowadzić w regionie zachodniopomorskim, by nie ściągać do nas inwestorów tanią siłą roboczą oraz zachętami podatkowymi, ale także potencjałem naukowym i laboratoryjnym uczelni wyższych (co wspiera nasze COIE). W planach są kolejne podobne eventy w takich miejscach jak Szczecin, Goleniów, Koszalin, czy środkowa część województwa.

Śniadanie biznesowe na Ładodze

W dniu dzisiejszym w restauracji Ładoga odbyło się śniadanie biznesowe, w którym udział wzięło około dwudziestu gości reprezentujących zarówno Uczelnię jak i środowiska biznesowe. Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, spora 15część prezesów reprezentujących spółki branżowe studiowała na Akademii Morskiej w Szczecinie. Zarazem kadra naukowa AM uczestnicząca w śniadaniu, należy do tej jej części, której zależy na dobrych relacjach z przemysłem oraz współpracy przy rozwijaniu własnych przedsięwzięć naukowych.

Śniadania biznesowe są popularne w krajach, gdzie nauka i biznes mają zbieżne oczekiwania oraz wyrażają chęć do podjęcia współpracy. Tego typu nieformalne eventy dają dobre efekty i przekładają się na konkretne realizacje projektowe. W Szczecinie śniadania organizowane były dotychczas tylko przez RCIiTT ZUT. Akademia Morska po raz pierwszy podjęła się realizacji tej inicjatywy. Już wiemy, że będzie ona kontynuowana.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii Morskich. Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. uczestniczyło w nim jako przedstawiciel AM do kontaktów biznesowych.