Monthly Archives: sierpień 2015

Ruszają Bony na innowacje dla MŚP!

poir-logo

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o. zachęca małe i średnie firmy, zainteresowane zleceniem uczelni usługi badawczo-rozwojowej, o podjęcie starań sfinansowania tego typu działań w ramach programu „Bon na innowacje w MŚP”.

W ramach Bonu udzielane jest wsparcie dla firmy na zakup usługi polegającej na opracowaniu:
– nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii produkcji lub projektu wzorniczego;
– nowej lub znacząco ulepszonej usługi;
– projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nie technologicznej.

Jakie usługi wchodzą w rachubę? Może to być np.:
– ekspertyza dot. możliwości zasilania jednostki off-shorowej w energię elektryczną z lądu,
– przygotowanie narzędzia badawczego do monitorowania zapotrzebowania na nowe usługi w gospodarce śródlądowej,
– analiza popytu na materiały sztauerskie i osprzęt mocujący w transporcie morskim,
– opracowanie systemu inteligentnego domu symulującego działanie instalacji elektrycznej oraz sterowanie nim z panelu dotykowego LCD,

… coś, co odpowie przedsiębiorcy na pytanie „czy i jak wejść z nowym tematem na rynek, usprawnić działanie firmy”.

Poziom dofinansowania to aż 70% dla średnich oraz 80% dla mikro i małych przedsiębiorców ->są to bardzo atrakcyjne warunki.

Minimalna kwota usługi to 60 000 zł, zaś maksymalna to 400 000 zł.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie oferuje Państwu bardzo atrakcyjne warunki pozyskania oraz rozliczenia projektu. Zainteresowanych prosimy o pilny kontakt pod adresem e-mail: info@innoam.pl lub numerem telefonu 791810509.

Spotkanie eksperckie Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

18 sierpnia 2015 r. w hotelu Mariott w Warszawie odbyło się zamknięte spotkanie grupy roboczej „współpraca nauki i biznesu” w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (http://www.koalicjadlainnowacji.pl/).

Wydarzenie podzielone zostało na dwie części: pierwsza dotyczyła rozwijającego się rynku Venture Capital, druga ochrony IPR, w tym dyskusji o „uwłaszczeniu” naukowców. Jednym z ekspertów w panelu dyskusyjnym w grupie drugiej był prezes Centrum Innowacji.

Uwłaszczenie naukowców zostało wprowadzone jako jeden ze sposobów usunięcia barier komercjalizacji.  Po niemal roku od wprowadzenia uwłaszczenia dyskutowaliśmy, jakie mechanizmy ta regulacja wykształciła. W opinii większości uczestników regulacja ta nie wprowadziła prawie żadnych zmian w polskim ekosystemie innowacji. Znane są zaledwie pojedyncze przypadki, gdy naukowcy otrzymali prawa majątkowe od władz uczelni do wiedzy, którą wypracowano w jednostce. Dyskutowano jakie kroki należy podjąć, by sytuacji w kraju uległa w tej materii zmianie. Wskazywano na takie elementy jak wczesna edukacja przedsiębiorcza (etap gimnazjum, LO), potrzebie wprowadzenia prostych rozwiązań w zakresie finansowania młodych technologii oraz niewielkim popycie na polskie innowacje na naszym rodzimym rynku.

Spotkania Koalicji będą kontynuowane w przyszłości.

Realizacja kolejnych prac zleconych przez przemysł

Okres wakacyjny to na wielu uczelniach czas na regenerację sił przed nowym rokiem akademickim. Centrum Innowacji pracuje jednak pełną parą, podejmując kolejne kroki w celu rozwoju współpracy biznesu i nauki.

Niedawno zamknęliśmy sprzedaż licencji na system pilotowo-dokujący PNDS, skupiając się następnie na realizacji prac zleconych na rzecz przemysłu. Opracowaliśmy część dużego studium wykonalności dla gospodarki śródlądowej. Wykonaliśmy także badanie przyczyn uszkodzeń elementu silnika napędu głównego na jednym promie. Oba zlecenia zostały wykonane także przy udziale kadry naukowej AM.

Celem Centrum Innowacji jest sprawne łączenie nauki i biznesu, jako organizacji odpowiedzialnej na Akademii Morskiej za ten proces. Obecnie oczekujemy na akceptację złożonych przez nas ofert w kilku zapytaniach.

Zainteresowane współpracą podmioty zapraszamy do kontaktu, jako że wkrótce pojawią się możliwości dofinansowania prac zleconych jednostkom naukowym.