Monthly Archives: październik 2015

Spotkanie z Zastępcami Prezydenta oraz Dyrekcją Urzędu Miejskiego w Szczecinie

DSCN574029 października w Urzędzie Miejskim odbyła się dyskusja dotycząca współpracy na linii nauka – samorząd. Spotkanie to zostało zaaranżowane przez zarząd Centrum Innowacji Akademii Morskiej.

Celem spotkania było przybliżenie oferty centrów transferu technologii oraz podjęcie działań mających na celu wsparcie rozwoju Miasta. Osią dyskusji był program Akademicki Szczecin. W trakcie rozmowy skupiono się na potrzebie prze-aranżowania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin oraz konieczności uaktualnienia założeń funkcjonowania portalu Akademickiego Szczecina. Dyskutowano również szereg innych spraw związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na terenie naszego miasta.

DSCN5733Spotkanie prowadzone było w dobrej atmosferze, co pozytywnie rokuje dalszym pracom.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Zastępcy Prezydenta Miasta Michał Przepiera, Piotr Mync oraz dyrekcja Urzędu, w tym m.in. Aleksander Buwelski. Po drugiej stronie zasiedli zarządzający RCIiTT, CIAM, ZSRG-SCP, Centrum Przemysłów Kreatywnych AS oraz Technoparku Pomerania. Wśród uczestników spotkania byli także zaproszeni goście dotychczas wspierających rozwój programu Akademickiego Szczecina.

Udział w targach INNO-TECH EXPO w Kielcach

DSC06395Centrum Innowacji uczestniczyło w dniach 15-16 października jako wystawca w targach INNO-TECH EXPO 2015 w Kielcach.

Targi INNO-TECH EXPO 2015 to niecodzienna możliwość by zaprezentować innowacyjną stronę działalności. Wydarzenie jest bowiem największym w Polsce spotkaniem przedstawicieli parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, firm i instytucji naukowych. Wystawa niesie ze sobą realną szansę wypromowania ciekawych projektów, a także jest okazją do konsultacji z najlepszymi specjalistami. Każdy, kto choć trochę interesuje się nowymi technologiami lub planuje zaistnieć w tej branży po prostu musi tu być.

Wystawienie się Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie w targach było możliwe dzięki udziałowi w II edycji konkursu Eureka! Dziennika Gazeta Prawna, do którego uczelnia zgłosiła wynalazek prof. Kuźniewskiego pn. „Podwodny zespół prądotwórczy oraz sposób posadowienia w morskiej toni wodnej”.

Uczelnię reprezentował przedstawiciel CIAM oraz dr inż. Leszek Chybowski. Odbyliśmy szereg rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz instytucjami zainteresowanymi łączeniem potencjału na rzecz wspólnej realizacji projektów.

Trzecia giełda kooperacyjna nauka-biznes w Koszalinie

DSC_1678 Dzisiaj w Koszalinie zorganizowana została trzecia giełda kooperacyjna business-to-research, której celem było zbliżenie świata biznesu oraz nauki. W wydarzeniu uczestniczyły zachodniopomorskie uczelnie publiczne oraz koszalińscy przedsiębiorcy, a wśród nich tak znane podmioty jak Bumar SA, Espersen Polska Sp. z o.o., Kospel SA czy INVENA SA.

Akademia Morska w Szczecinie była reprezentowana przez piątkę naukowców: dr inż. Oliwię Pietrzak, dr inż. Przemysława Rajewskiego, dr inż. Grzegorza Kidackiego,mgr Radosława Gordona. Wsparcia na miejscu udzielali przedstawiciele Centrum Transferu Technologii Morskich oraz Centrum Innowacji.

DSC_1666Rozmowy, przy specjalnie przygotowanych stolikach, dotyczyły możliwości nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej między uczelnią a przedsiębiorstwem. Każde spotkanie trwało 15 minut, po czym uczestnicy zmieniali partnerów i rozpoczynali dyskusję od nowa. Taka formuła moderowanych spotkań, zwana potocznie brokeringiem, ma wiele zalet – w krótkim czasie można zapoznać się z oczekiwaniami wielu potencjalnych partnerów, co nie byłoby możliwe na zwyczajnej, standardowej konferencji.

====

Cykl zachodniopomorskich giełd B2R to jedynego tego typu, na taką skalę, przedsięwzięcie w Polsce, gdy to uczelnie wychodzą do biznesu z propozycjami współpracy. Uczestnikami Koszalińskiej sesji było 15 przedsiębiorstw, 20 naukowców oraz kilkunastu przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz władz regionalnych (razem ok. 60 osób). Odbyto kilkadziesiąt spotkań B2R w 7 sesjach przy 13 stolikach. Akademia Morska w Szczecinie odbyła 9 oficjalnych spotkań B2R oraz dodatkowo kilka kuluarowych.

Te wydarzenia to nasza idée fixe, by nie ściągać inwestorów tanią siłą roboczą oraz zachętami podatkowymi, ale także potencjałem naukowym i laboratoryjnym uczelni wyższych (co wspiera urząd marszałkowski). W planach są kolejne podobne eventy w takich miejscach jak Szczecin czy środkowa część województwa.

Artykuł w Akademickich Aktualnościach Morskich

W ostatnim numerze Akademickich Aktualności Morskich można zapoznać się z artykułem przygotowanym przez Centrum Innowacji o tym, jak w szybki i sprawny sposób kontaktujemy uczelnię z rynkiem. Zachęcamy do lektury i kontaktu.

 

AAM 3_87_2015-page-004