Monthly Archives: listopad 2015

Udział w konferencji „Wykorzystanie środków UE na działalność innowacyjną w przemyśle”

FB_20151127_20_11_21_Saved_PictureDziś wzięliśmy udział w konferencji „Wykorzystanie środków UE na działalność innowacyjną w przemyśle„, która zorganizowana została na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Na zaproszenie organizatorów, Prezes zarządu Centrum Innowacji wziął udział w debacie pt: „Wspieranie potencjału innowacyjnego przemysłu w regionie”. Wśród dyskutantów byli prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Mec. Rafał Malujda, prof. dr hab. Władysław Janasz oraz Pani Katarzyna Kaak-Łasecka z Urzędu Marszałkowskiego. Debatę poprowadził redaktor Dariusz Baranik.

Serdecznie dziękujemy za możliwość zaprezentowania Centrum szerszej publiczności oraz za ciekawą i żywą debatę, także z udziałem słuchaczy. Jako podmiot komercjalizujący wiedzę Akademii Morskiej jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w wydarzeniu, chociażby z powodu nawiązania ciekawych kontaktów gospodarczych z osobami, które po wysłuchaniu dyskusji rozmawiali z nami o konkretnych pomysłach na wdrożenie technologii.

Prace zlecone dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Zarządu Portów oraz firm komercyjnych

neuronowy filtr śledzącyCentrum Innowacji realizuje szereg różnego typu eksperckich prac zleconych, tak dla odbiorców instytucjonalnych, jak i komercyjnych. Do najciekawszych zaliczyć można poniższe:

  1. W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wygraliśmy zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy pn. „Analiza skutków społecznych, finansowych oraz prawnych implementacji do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Rady 2014/112/UE z dnia 19 grudnia 2014 r. wykonującej Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym, zawartą przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF).”. W celu realizacji tego zlecenia zbudowaliśmy zespół składający się z naukowców Akademii Morskiej oraz firmy zewnętrznej.
  2. Dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wykonaliśmy ekspertyzę wskazująca możliwości zasilania promów cumujących przy nabrzeżach Terminala Promowego w Świnoujściu w energię elektryczną z lądu. Dla realizacje tej pracy powołaliśmy zespół złożony głównie z pracowników naukowych Akademii Morskiej oraz firmy zewnętrznej. Została ona zrealizowana w oparciu o nasze zaplecze laboratoryjne.
  3. Dla firmy z południa Polski realizujemy obecnie bardzo ciekawą pracę polegającą na oszacowaniu jej wynalazku dla branży morskiej związanego z innowacyjną metodą pozyskiwaniem energii. W celu realizacji tej pracy musieliśmy zbudować zespół ekspercki złożony z pracowników naukowych kilku uczelni wyższych oraz przedstawicieli firm komercyjnych, tak polskich jak i zagranicznych. Ekspertyza powstaje z wykorzystaniem aparatury laboratoryjnej (Centrum Ryzyka).
  4. Realizujemy również badanie skuteczności oddziaływania dodatków paliwowych na wskaźniki osiągów i emisji spalin, silników okrętowych zgodnie z wymogami norm ISO i aneksu VI Marpol 73/78. Ta praca wykonywana jest przez kadrę naukową AM.
Laboratorium Analizy Ryzyka

Laboratorium Analizy Ryzyka

Realizacja tego typu prac jest ważnym elementem naszej działalności. Możliwość pokazania naszego potencjału firmom oraz instytucjom z Polski daje nadzieję na twardą komercjalizację w przyszłości, a także kolejne podobne eksperckie realizacje. Kluczowe dla rzetelnej pracy jest łączenie potencjału Akademii Morskiej z innymi ośrodkami naukowymi oraz ekspertami z rynku.

Takie działania podejmuje właśnie Centrum Innowacji – budujemy zespoły pod konkretne prace zlecone, co pozwala nam z jednej strony odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku, a z drugiej wykonywać prace na odpowiednio wysokim poziomie jakości.

Pomożemy w ochronie Twojego pomysłu oraz zdobyciu klienta

Zachęcamy do współpracy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zamierzają chronić swoją własność intelektualną!

Trwa nabór projektów do Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, unijnym lub międzynarodowym (z wyłączeniem zgłoszenia ochrony tylko na terytorium Polski).

 Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp z o.o. oferuje Państwu możliwość opracowania dokumentacji projektowej, pomoc w realizacji projektu oraz w jego rozliczeniu.

 

Reklama 2 3 4 PO IR v3

 

Zapraszamy na warsztaty nt. najnowszych programów informatycznych wspierających proces projektowania

centrum_analizy-ryzykaSerdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, naukowców oraz studentów do udziału w bezpłatnych warsztatach pt. „Nowoczesne metody komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji w świetle wyzwań stawianych przez przemysł morski”, które odbędą się dnia 24 listopada br. od godz. 9:00 w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem w Szczecinie objął JM Rektor AM prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Stanisław Gucma.

Celem warsztatów jest prezentacja najnowszych programów informatycznych wspierających proces projektowania, w tym oprogramowania CAD, Factory Design Suite oraz innych, niezbędnych dla rozwijających się podmiotów gospodarki morskiej.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: szczecin@cadsoft.pl lub pod numerem telefonu 91 4330973 do dnia 20 listopada 2015 r.

AGENDA spotkania:

9:00 – 9:15 Powitanie (przedstawiciel AM)
9:15 – 9:30 Współpraca uczelni z przemysłem (CIAM, CTTM)
9:30 – 9:45 Firma CADSOFT „Dlaczego warto się uczyć praktycznego wykorzystania oprogramowania CAD, wymagania jakie stawia nowoczesny przemysł przed absolwentami uczelni technicznych” – Tomasz Grzyb (Prezes)
9:45 – 10:15 Firma Autodesk „Gotowi na przyszłość tworzenia” – dr inż. Radosław Cieślak

10:15 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 11:15 Firma Autodesk „Factory Design Suite – elastyczność w innowacji i przyspieszaniu biznesu” – Przemysław Sokołowski
11:15 – 11:45 Firma Techdata „Skok w przyszłość – przegląd programów Autodesk w chmurze dla przemysłu” – Sławomir Drążkiewicz
11:45 – 12:30 Dyskusja panelowa

12:30 – 13:45 Lunch

od 14:00 Zwiedzanie symulatora LNG dla chętnych

Organizatorami wydarzenia są Akademia Morska w Szczecinie, Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. oraz firma CADSOFT.