Monthly Archives: luty 2016

Zleć jednostce naukowej pracę badawczo-rozwojową!

Ruszył nabór projektów do Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (Typ „Małe projekty B+R”) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach którego przedsiębiorcy mogą dofinansować zakup w jednostce naukowej usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub technologii (obszar: chemia, przemysł metalowo-maszynowy).

Centrum Innowacji oferuje Państwu możliwość współpracy oraz skuteczne aplikowanie o projekt:

  • przeanalizowanie faktycznych potrzeb i możliwości wnioskodawcy,
  • sprawdzenie czy pomysł wpisuje się w wytyczne konkursu,
  • opracowanie dokumentacji projektowej (wniosek, biznesplan oraz załączniki),
  • przeprowadzenie procedury zapytania ofertowego na wykonawcę usługi badawczo-rozwojowej,
  • pomoc w złożeniu dokumentacji w systemie informatycznym.

W celu nawiązania współpracy zachęcamy do wypełnienia załącznika (link) dot. wstępnych informacji o planowanym projekcie. Pozwoli nam to oszacować szanse na pozyskanie dofinansowania na pomysł. Prosimy o  przekazanie wypełnionego załącznika na adres info@innoam.pl.


OFERTA

Document-page-001 Document-page-002

Porozumienie Spółek Celowych w Poznaniu

W dniach 3-4 lutego br. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł prezesów i członków zarządu 21 spółek celowych uczelni i instytutów z całego kraju. Uczestnikiem wydarzenia był także zarząd Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był kwestiom prawnym związanym z funkcjonowaniem spółek celowych oraz relacjom z MNiSW, NCBR oraz SOOIPP. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Łukasz Jasek, Dyrektor Działu Programowania i Projektów Systemowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oraz  Pani Marzena Mażewska, Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Drugi dzień poświęcony został w całości współpracy z przedsiębiorstwami. W śniadaniu biznesowym wzięły udział osoby odpowiedzialne za kształtowanie relacji ze światem nauki z 7 dużych firm i instytucji z Wielkopolski (Amica Wronki S.A., Aquanet S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Novol Sp. z o.o., Veolia Energia Poznań S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o.). Ostatnim punktem programu była wizyta studyjna przedstawicieli spółek celowych w Solaris Bus and Coach S.A. w Bolechowie.

Centrum Innowacji przeprowadziło szereg rozmów z powyższymi firmami, wychodząc z ofertą kadry naukowej naszej uczelni. Będziemy dalej kontynuowali rozmowy celem zrealizowania prac B+R.

Spotkanie odbyło się pod szyldem Porozumienia Spółek Celowych.

2016-02-04 12.53.37 2016-02-04 10.37.12 1 20160203_145943 2016-02-04 12.52.39 2016-02-04 10.37.16 1