Monthly Archives: kwiecień 2016

Współpraca z inwestorami

ImperaAlfalogo150x56-e1421094658256Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy kolejne umowy o współpracy z inwestorami – tym razem naszym partnerami zostały Impera Alfa  Sp. z o.o. z Warszawy oraz Leonarto Sp. z o.o. z Wrocławia.

Wspólnie będziemy prowadzić działania w celu komercjalizacji technologii powstałych na Akademii Morskiej w Szczecinie.

Zrealizowano kolejne prace eksperckie oraz B+R

DSC06416Centrum Innowacji zrealizowało w ostatnim czasie szereg różnego typu eksperckich prac badawczo-rozwojowych, tak dla odbiorców instytucjonalnych, jak i komercyjnych. Realizacja tego typu prac jest ważnym elementem naszej działalności, otwiera nam drogę do wdrożeń oraz dalszej konkretnej współpracy z firmami oraz urzędami.

Dla firmy z południa Polski zrealizowaliśmy ambitną pracę polegającą na oszacowaniu wynalazku dla branży morskiej związanego z innowacyjną metodą pozyskiwaniem energii. W celu realizacji zlecenia musieliśmy zbudować zespół ekspercki złożony z pracowników naukowych kilku uczelni wyższych oraz przedstawicieli firm komercyjnych, tak polskich jak i zagranicznych (razem 8 osób). Ekspertyza powstała z wykorzystaniem aparatury laboratoryjnej (Centrum Ryzyka).

Dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wykonaliśmy prace związane z analizą ryzyka eksploatacji kontenerowców nad gazociągiem Nord Stream oraz określiliśmy parametry techniczne północnego toru podejściowego do portu w Świnoujściu, szacując koszty tego rozwiązania. Te prace również powstały z wykorzystaniem ww. laboratorium.

Zamknęliśmy także pracę dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, polegającej na analizie skutków społecznych, finansowych oraz prawnych implementacji do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Rady 2014/112/UE dotyczących niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym.

Dla międzynarodowej firmy chemicznej wykonaliśmy ekspertyzę dot. poprawy efektywności jej procesów produkcyjnych oraz logistycznych, mapując jej stan obecny oraz wskazując obszary optymalizacji.

Posiadamy także kwalifikacje do wykonywania badań i analiz „ubezpieczeniowych”, wykonaliśmy analizę wadliwej śruby i przewodu paliwowego na jednym ze statków.

Obecnie negocjujemy kolejne prace eksperckie i badawczo-rozwojowe z firmami z terenu regionu zachodniopomorskiego i pozostałej części Polski.

Oferta usługi przygotowania projektów finansowania z EFS

Centrum Innowacji, po kilku miesiącach negocjacji, ustaliło warunki współpracy w zakresie pozyskiwania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udało nam się pozyskać, w naszej ocenie, najlepszego na rynku zachodniopomorskim eksperta w zakresie tego typu dotacji. Posiada on ponad 10 letni staż pracy przy projektach finansowanych z EFS, w tym m.in. doświadczenie w opracowaniu kilkudziesięciu projektów o łącznej wartości ponad 30 mln zł oraz doświadczenie w ocenie blisko 100 projektów finansowanych z EFS (w tym blisko 70 w ramach POWER). Posiada również ważny certyfikat Ministerstwa Rozwoju dla ekspertów oceniających wnioski.

Oferta dla klientów Centrum Innowacji dotyczy:
a) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)
b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ)

Szczegóły oferty znajdują się poniżej. Zainteresowane współpracą firmy, instytucje itd. zachęcamy do kontaktu z biurem Spółki.

Oferta CIAM POWER