Monthly Archives: maj 2016

Pierwsi klienci na system NAVDEC

Twórcy systemu wspomagania decyzji na statkach Navdec negocjują z Unity Line, PŻM, PŻB i Green Reefers warunki sprzedaży swojego rozwiązania.

fot. szczecinbiznes.pl, dr Piotr Borkowski

fot. szczecinbiznes.pl, dr Piotr Borkowski

Navdec to urządzenie, które może przyjąć postać laptopa, tabletu czy stacji PC instalowanej na mostku nawigacyjnym statku i sterowanej poprzez mysz i klawiaturę. Działa w oparciu o dane pochodzące z systemu automatycznej identyfikacji statku, radaru śledzącego i map komercyjnych.

System idzie o krok dalej w porównaniu z rozwiązaniami obecnie wykorzystywanymi na mostkach nawigacyjnych.
Navdec informuje o tym, jaka jest sytuacja nawigacyjna i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów na bieżąco podpowiada nawigatorowi optymalne rozwiązanie sytuacji kolizyjnej. Wcześniej funkcjonowały tylko systemy informacyjne, nawigator sam musiał zadecydować, jak sytuację rozwiązać – mówi dr Piotr Borkowski, jeden z twórców systemu. – Nawet dla doświadczonego nawigatora w sytuacji złożonej, w której uczestniczy wiele jednostek, wypracowanie rozwiązania, które pozwoliłoby na wyminięcie wszystkich jednostek, jest trudne. Navdec wypracowuje decyzję i niweluje błędy popełniane przez nawigatorów, które są najczęstszą przyczyną katastrof morskich – zauważa.

Wizyta w wiodącej spółce z sektora paliwowo-energetycznego oraz MNiSW

W dniu dzisiejszym zarząd Spółki odbył dwa spotkania.

Wizyta w wiodącej spółce z sektora paliwowo-energetycznego była wynikiem kilkutygodniowej pracy koncepcyjnej oraz szeregu ustaleń. Podczas spotkania omówiono zasady potencjalnej współpracy w zakresie wynajmu usług laboratoryjnych Akademii Morskiej w Szczecinie, realizacji ekspertyz R&D, inwestycji Grupy w technologie uczelniane oraz możliwości stworzenia dedykowanego rozwiązania w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań na potrzeby Grupy w regionie zachodniopomorskim.

davZ ramienia Porozumienia Spółek Celowych zarząd CIAM wziął udział w dyskusji z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, p. Piotrem Dardzińskim. Rozmowy były intensywne oraz konkretne. Dotyczyły m.in. przyszłych rozwiązań legislacyjnych w zakresie transferu technologii uczelnianych nad którymi pracuje obecnie Ministerstwo. Poruszono również temat nowych programów inwestycyjnych oraz UE. Porozumienie Spółek Celowych z racji na kompetencje swoich członków jest zainteresowane aktywnym udziałem w tego typu przedsięwzięciach.

Ponadto pan Dardzińśki pozytywnie odniósł się do propozycji Porozumienia w zakresie zmian formułowania zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz kwestii związanych z traktowaniem jednostek zależnych uczelni jako organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę.