Monthly Archives: lipiec 2016

Szkolenie z ochrony własności przemysłowej

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w dwudniowym szkoleniu „Ochrona własności przemysł0wej – aspekty prawne oraz praktyczne„, które odbędzie się lipcu 2016 r. na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie.

Szkolenie dedykowane jest osobom, które zainteresowane są podniesieniem swojej wiedzy w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym. Będzie realizowane w formule praktycznej, na case-studies które miały miejsce w relacjach nauka-biznes oraz biznesie międzynarodowym.

Tytuł szkolenia:
Ochrona własności przemysłowej – aspekty prawne oraz praktyczne
Data: 14-15 lipca 2016 r.
Miejsce: Akademia Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1-2, Szczecin
W godzinach: 9:00-15:00 (16h szkoleniowych)
Agenda: Dzień I
9:00 – 9:30 – powitanie, prezentacja Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., zakres działania oraz wyzwania
9:30 – 10:30 – Wprowadzenie do praw własności intelektualnej, podstawowe informacje
10:30 – 11:15 – Prawa autorskie oraz prawa pokrewne, podstawowe informacje
11:15 – 12:00 – Wyszukiwanie w bazach patentowych – źródło cennych informacji dla rozwoju przedsiębiorstwa
12:30 – 15:00 – patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe i wzory przemysłowe: przesłanki nabycia praw, własność intelektualna na uczelniach wyższych, instytutach badawczych i instytutach Polskiej Akademii Nauk, procedury uzyskiwania praw wyłącznych w strategii zarządzania własnością intelektualną

Dzień II
09:00 – 10:30 egzekwowanie praw własności intelektualnej: na granicy, postępowanie cywilne, odpowiedzialność karna, własność intelektualna a zwalczanie nieuczciwej konkurencji
10:30 – 12:00 umowy w zakresie własności przemysłowej i prawa autorskiego, reguły konkurencji a umowy
12:30 – 15:00 prawa własności intelektualnej w projektach unijnych, konsorcja krajowe i międzynarodowe, prawa własności intelektualnej a reguły pomocy publicznej

Organizator: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Wały Chrobrego 1-2
k.frontczak@innoam.pl – rejestracja (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY)
Wykładowcy: – Rafał Malujda, radca prawny (LL.M., Rostock), aplikant radcowski
Konrad Frontczak, prezes Centrum Innowacji, Top 500 Innovators
– Paweł Żebrowski, konsultant ds. IPR, RCIiTT
Cena: 7 150 zł / podmiot
Przelew należy wykonać w terminie do 13 lipca 2016 r. na konto: 83 2490 0005 0000 4530 2699 7665 (Alior Bank). Wystawiamy faktury.
Uwagi: -Obowiązuje limit 2 osób z firmy, więcej osób z jednej firmy będzie mogło zostać przyjętych, jeśli po zakończeniu rekrutacji pozostaną wolne miejsca.
-Organizator nie zapewnia cateringu.
-W cenie mieście się koszt dwudniowego noclegu dla dwóch osób w pokojach jednoosobowych w *** hotelu (możliwy wybór / rezygnacja).
Termin zakończenia rekrutacji: 13-07-2016
Limit miejsc: 8