Monthly Archives: listopad 2016

Czy dla tych technologii jest rynek? Sprawdziliśmy.

Do naszych działań zaliczamy nie tylko sprzedaż technologii, powoływanie spółek czy usługi badawczo-rozwojowe oparte o infrastrukturę uczelni, ale także działania doradcze związane z rozwojem nowych technologii nie będących w portfolio Akademii Morskiej w Szczecinie.

d_56962411ba036

W ostatnich tygodniach oszacowaliśmy potencjał technologiczny oraz biznesowych dwóch rozwiązań naukowych firmy komercyjnej oraz UMK w Toruniu.

  1. MOBINAV to innowacyjny system mobilnej nawigacji śródlądowej opracowany dla żeglarzy rekreacyjnych. Twórcy zainteresowali się możliwościami komercyjnego wykorzystania tej aplikacji. Eksperci Centrum Innowacji opracowali ekspertyzę, w ramach której przeanalizowali dostępne rynki dla tego typu rozwiązań (TAM, SAM, SOM), przygotowali twórcę do prezentacji inwestorskiej, oszacowali możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego (inwestorzy, fundusze UE) oraz zarekomendowali dalsze kroki w kierunku komercyjnego wykorzystania systemu.
  2. Technologia implementacji technik membranowych (filtracji membranowej, perwaporacji próżniowej, termoperwaporacji) lab-work-1238504w produkcji butanolu metodą fermentacji ABE, na etapie usuwania acetonu, butanolu i etanolu z przefermentowanej brzeczki jest rozwiązaniem, które w ostatnim czasie powstało na jednej z polskich uczelni. Centrum Innowacji przeanalizowało gotowość wdrożeniową technologii w polskich realiach rynku biopaliw i  gorzelni oraz zarekomendowało możliwe ścieżki komercjalizacji tego rozwiązania. Elementem tej pracy było także przygotowanie dokumentacji formalnej dotyczącej komercyjnego wykorzystania wynalazku, tj. polityki prywatności, licencji, umów, klauzul umownych przekazania praw autorskich oraz innych niezbędnych dokumentów dla twórców, które będą pomocne w przygotowaniu procesu komercjalizacji.

Zapraszamy twórców technologii, podmioty prywatne oraz publiczne do skorzystania z naszych usług.

Ruszyły kursy dla specjalistów z branży energetyki wiatrowej!

davRuszyły pierwsze komercyjne szkolenia dla ekspertów związanych z sektorem energetyki wiatrowej. Dziś w Szczecinie otworzyliśmy kurs „Wind Energy for Generalist”, kierowany do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z energetyką wiatrową oraz do specjalistów, którzy pracując w branży skupiali się tylko na swojej specjalizacji, a teraz pragną rozwinąć swoją wiedzę i spojrzeć z szerszej perspektywy na cały proces projektu „farmy wiatrowej”.

Kursy są wynikiem współpracy z duńską firmą szkoleniową Energy and Climate Academy (ECA). Nasze Centrum zostało partnerem ECA na terenie Polski oraz Europy Wschodniej. W tych krajach w kolejnych latach prowadzone będą szkolenia, podczas których specjaliści z takich koncernów jak Vestas, Siemens czy DONG Energy będą przekazywać najnowsze doniesienia o rozwiązaniach i doświadczeniach w energetyce wiatrowej. Szkolenia będą mocno skondensowane – czas ich trwania to od dwóch do pięciu dni. Spotkania będą więc wypełnione wiedzą, informacjami praktycznymi, przykładami aktualnie obowiązujących oraz przyszłościowych rozwiązań.

All-focusW Polsce, mimo ostatnich zawirowań legislacyjnych, sektor energetyki wiatrowej nadal może się rozwijać. W obliczu kryzysu w zakresie rozwiązań lądowych, inwestujemy w wiedzę oraz wdrożenia dla rozwiązań off-shore. Ponadto wiele firm z branży realizuje kontrakty dla odbiorców zagranicznych. A wiadomo, że w grze na rynkach międzynarodowych kluczowe są wiedza i kontakty, a te zamierzamy właśnie dostarczyć.

Zainteresowani kursami proszeni są o kontakt pod tel. 791 810 509 lub e-mailem info@innoam.pl.