Monthly Archives: październik 2017

Dzień Innowacji i Transferu Technologii – współpraca PUM oraz CIAM

W imieniu lidera konsorcjum MareMed uprzejmie zapraszamy do udziału w czwartej konferencji „Dzień Innowacji i Transferu Technologii” organizowanej przez Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w dniu 26 października 2017 r. w godzinach 8.30 – 14.30.

Konferencja poświęcona będzie tematyce badań w ramach „Inkubatora Innowacyjności+” oraz nawiązaniu biznesowych spotkań w calu uzyskania partnerów zainteresowanych technologiami, powstałymi przez zespoły badawcze dofinansowane ze środków programu MNiSW „Inkubator Innowacyjności+”, realizowanego wspólnie przez konsorcjum CTT PUM oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

Wydarzenie adresowane jest zarówno do grona naukowego, jak i przedsiębiorców, nie tylko z województwa zachodniopomorskiego. W ubiegłym roku goszczono przedstawicieli sektora MŚP m.in. z Łodzi, Białegostoku i Krakowa.

Zachęcamy szczególnie zespoły badawcze z Akademii Morskiej, zainteresowane tworzeniem wspólnych projektów z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Na początku 2018 r. planowane jest uruchomienie 2 konkursu na realizację „Minigrantów” w ramach „Inkubatora Innowacyjności+” (granty do 100 000 zł na prace przedwrożeniowe).

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie: https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt. Rejestracja pod adresem https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/konferencja-dzien-innowacji-i-transferu-technologii.