Monthly Archives: marzec 2018

Wyniki drugiego konkursu na przyznanie Minigrantu

W dniu 08.03.2018 r. w Sali Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyło się posiedzenie Rady Inwestycyjnej projektu „Inkubator Innowacyjności+” przez konsorcjum MareMed, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R) przez konsorcjum MareMed – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej sp. z o.o.
Rada Inwestycyjna w składzie:

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowec – Prorektor ds. Nauki PUM,

dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AM – Prorektor ds. Nauki AM,

p. Paweł Bochniarz – MIT Enterprise Forum Poland

p. Marek Matulewicz – KOMA NORD sp. z o.o.,

p. Roman Haberek – Autocomp Management sp. z o.o.

podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 5 projektom złożonym w ramach drugiego konkursu na przyznanie Minigrantu.

Wybrane przez Radę Inwestycyjną zespoły badawcze otrzymają możliwość realizacji prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania technologii do potrzeb podmiotu zainteresowanego nabyciem, a także m.in. wsparcie w zakresie promocji oferty technologicznej oraz udziału w wystawach i targach wynalazczości; przygotowania analiz zdolności komercjalizacyjnej projektu badawczego/wdrożeniowego oraz dofinansowania ochrony własności intelektualnej i przygotowania dokumentacji patentowej.

Uchwałą Rady Inwestycyjnej dofinansowanie otrzymują następujące projekty:

1) „Prototyp łyżki wyciskowej do jednostronnych braków uzębienia w żuchwie” – pod kierownictwem dr Małgorzaty Tomasik

2) „Innowacyjny zestaw do pobierania krwi pępowinowej u wcześniaków” – pod kierownictwem  prof.zw. dr hab. n. med. Bogusława Machalińskiego

3) „Opracowanie technologii suchych kąpieli w mieszaninie gazów CO2 i O3”- pod kierownictwem dr hab. Anny Lubkowskiej

4) Innowacyjne materiały kompozytowe z napełniaczem haloizytowym do wytwarzaniem wzmocnionych protez stomatologicznych” pod kierownictwem|
dr hab. n. med. prof. PUM Ewy Sobolewskiej

5) „Autonomiczny System Pomiarowy „Total Free Station” (ASP-TFS)” pod kierownictwem dra inż. Grzegorza Stępnia.

Pełna lista rankingowa projektów w kolejności ich prezentacji, w raz punktacją przedstawia się następująco:

L.P. NUMER WNIOSKU ŚREDNIA OCEN RADY INWESTYCYJNEJ
1 II/2018/5/PUM 81,4
2 II/2018/4/PUM 81,6
3 II/2018/3/PUM 86,6
4 II/2018/7/PUM 73,2
5 II/2018/5/CIAM 64,4
6 II/2018/2/CIAM 65,2
7 II/2018/3/CIAM 75,4
8 II/2018/1/PUM 70,2
9 II/2018/2/PUM 71,2
10 II/2018/6/PUM 59,2
11 II/2018/4/CIAM 55,6
12 II/2018/1/CIAM 80
13 II/2018/8/PUM 83,5

 

Trzeci i ostatni konkurs w ramach „Inkubatora Innowacyjności +” ogłoszony zostanie w czerwcu. Serdecznie zachęcamy do udziału, a zwycięzcom drugiego konkursu gratulujemy sukcesu.

 

Daniel Wiaterek

Prezes Zarządu

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.